diskuzní fórum   Vytvořte si vlastní diskusní fórum, poradnu nebo skupinu, ... pro vás a vaše kamarádky.

A tak jsem již batolelem

NašeBatole.cz – pro maminky, děti a rodina | Magazín o dětech do 3 let

Naše děti potřebují, hlavně aby se jim rodina věnovala co nejvíc a podporovala tak jejich přirozený vývoj. Batolecí věk, tj. věk od jednoho roku do tří let  je velice důležitým obdobím pro formování osobnosti člověka. Dítě si nyní v tomto období vytváří základy pro veškeré modely chování. Záleží převážně  na tom, aby se děťátko cítilo milováno, aby si bylo jisté, že to, co udělá dobře, bude maminkou nebo tatínkem pochváleno. Pak bude zdravě sebejisté a vnímavé k sobě i k okolí. Ve vývoji batolete se kloubí jak vrozené dispozice, tak výchovné působení rodičů. Ani jeden z faktorů není dobré přeceňovat. Mnoho informací si dítě přinese na svět zakódované v genech, ale samozřejmě se nenarodí s repertoárem písniček nebo s pravidly sociální komunikace. Batolátka bývají spokojenější a bystřejší, když se jim rodina věnuje, než když si jich nikdo nevšímá.

Vyhýbejte se nudě!
Zapojte fantazii a vytvářejte podmínky pro zábavně a aktivně strávený čas. V žádné fázi batolecího věku nemůžete nic zkazit, když budete spolu malovat nebo číst knížku. Učí se tím soustředění. Když dítě uvidí, že vás obrázky a básničky v leporelu zaujaly a že se těšíte, co bude následovat na další stránce, bude také nadšené. U malování se dítě zpočátku učí tvary a barvy a poznává, co jste právě nakreslila. Pak bude samo fascinováno svým vlastním kreslením. Vždy se zajímejte o to, co potomek vytvořil.
Aktivní provozování hudby je jedním z nejlepších způsobů, jak podpořit vývoj batolete. Nemusíte umět hrát na piano nebo kytaru, stačí, pořídíte-li si tlukací dřívka nebo vařečky, bubínek, tamburínku nebo zvoneček. Zpívejte spolu známé písničky typu Skákal pes a doplňujte je tleskáním a hrou na tyto nástroje. Požitek batolátka z muzicírování může zpočátku trvat třeba jen pár minut, ale i krátká doba má výborný vliv na paměť, fantazii atd. Hudbu můžete také jen poslouchat a zkoušet na ni společně tančit.
Už mluví
Zřejmě hlavním ukazatelem bystrosti je řeč. Ve dvanácti až patnácti měsících dokáže dítě říci několik slov, přibližně v roce a půl spojí dvě tři slova do jednoduchých vět. Ve dvou a půl letech obvykle skloňuje a používá předložky, ve třech letech už umí kolem tisícovky slov.

Každý má své tempo
Každé dítě se vyvíjí svým vlastním tempem. Jak postupovat, když je dítě evidentně nadprůměrně nadané, nebo naopak nedosahuje průměrných schopností, ačkoli se mu jeho rodina maximálně věnuje? Děti, které excelují v jedné oblasti, nemusejí být šikovné v jiné. Pokud rodič zjistí, že jeho dítě nemá na to být nadprůměrný, má jej s láskou přijmout takového, jaký je.“

Závěrem lze říci
12 až 15 měsíců: Hrajte si s kostkami různých tvarů. Pozorujte dění na ulici a napodobujte zvuky, které ulice vyluzuje. Často se mazlete. Říkejte krátká a rytmická říkadla.

15 až 18 měsíců: Podporujte dítě, aby jedlo samo lžičkou. Při kontaktu s dětmi ho podněcujte, aby půjčovalo hračky  a buďte trpěliví, když se při tom vzteká. Zkoušejte hry s míčem. Upozorňujte na různé barvy a seznamte ho s jejich názvy.

18 až 24 měsíců: Zkoušejte spolu třídit hračky. Aktivně dítě zapojte do svlékání a oblékání. Nechte ho “pomáhat” při domácích pracích.

24 až 28 měsíců: Zkoušejte spolu navlékat korálky na nit. Povídejte si, co jste dělali včera. Poté zaveďte řeč na něco, co jste dělali před dvěma týdny, a snažte se, aby si dítě vzpomnělo. Mluvte správně, nekritizujte výslovnost dítěte.

28 až 36 měsíců: Pořiďte bezpečné kulaté nůžky, ať dítě stříhá papír. Klaďte otázky typu: Co se stane, když …? Dítě by mělo předvídat. Vysvětlujte význam neznámých slov.

Zdroj
Časopis – Betynka – (5/2006)

Leave a Reply

diskuzní fórum   Vytvořte si vlastní diskusní fórum, poradnu nebo skupinu, ... pro vás a vaše kamarádky.