diskuzní fórum   Vytvořte si vlastní diskusní fórum, poradnu nebo skupinu, ... pro vás a vaše kamarádky.

Zvyšování morálky dětí

NašeBatole.cz – pro maminky, děti a rodina | Magazín o dětech do 3 let

Výuka děti s heslem: “Pokud to je špatné uvnitř, je to dobré pro nikoho, “může pomoct udržet jejich motivy upřímně a čisté. Přečtěte si znalecký posudek o výchově dětí, které používá interní dialog, aby se objektivně rozhodli, protože se cítí dobře, spíš než se spoléhat na vedení před vnějšími vlivy.

Hluboko uvnitř se obáváme, zda budou naše děti růst k dospělosti s velkým smyslem pro poctivost, nebo se stanu jedním ze spodiny společnosti, kteří si myslí, že morálka je druh houby. Nicméně, my můžeme řešit sílící morálku našich děti. Jinými slovy, můžeme vychovávat naše děti, aby se objektivně rozhodovali, protože tyto volby cítí, spíš než aby se naše děti spoléhali na vedení od vnějších vlivů, jako jsou vrstevnici, nebo texty rapových písni…

Podpora vlastního směru:
Morálně vzato, je vždy v nejlepším zajmu byt sám sebou. Předpokládejme například, že Kristina vidí skupinu “populárních” dívek a vyberu si její nejlepší kamarádku, protože má špatně sladěné oblečení. Bude stát za svou přítelkyní a hrozí, že budou zesměšňovány nebo zahanbeny v davu? Nebo se bude pomalu plazit pryč a doufat, že si ji nikdo nevšimne? Ještě horší je, nezapojit se do vzájemného napadání? Pokud je sama sebou, tak se rozhodne tak, jak si cti své morální zásady: Přijde zachránit svou přítelkyni. Jej důvod je například, že není zrádce. Také si uvědomuje, že kdy by zradila svoji přítelkyni, tak by mohla zničit jejich přátelství.

Vzhledem k tomu, že má tak silný smysl pro sebe a vysoké sebevědomí tak, že opravdu není potřeba souhlas populárních dívek, aby měla dobry pocit. Takže rozhodnutí je lehké. Tvorba racionálního rozhodnutí, které souhlasí s morálními principy a hodnotami v úvahu pro vysokou úroveň sebeovládání, sebekázně a integrity ve vlastní režii děti.

Když jsou děti dost staré, můžeme vysvětlit rozdíl mezi sobeckostí, spravedlnosti a nenasytností. Výuka je řídit se heslem: “Pokud je to špatně uvnitř, je to dobře pro nikoho”, může pomoct dětem, aby byly jejich motivy upřímné a čisté. Můžeme jim pomoct pochopit tento rozdíl lépe, když mluvíme o “dobré sobeckosti”.  Zabýváme se tím, co nás motivuje k tomu, jak tyto akty nepoškozuje ostatních a jaké výhody pro sebe šíří k tem kolem nás. Můžeme také dětem pomoct analyzovat motivy jejich jednaní vůči druhým.

Umožňují tyto motivy dětem, aby byla jejich morálka neporušená? Jsou jejich akce skutečně dobře pro ně v dlouhodobém horizontu? Pomáhají jejich akce spíš,  než poškozují ostatních?

Buďte dobrý příklad:
Je také důležité, abychom se snažili dodržovat stejné pravidla, jako očekáváme od našich děti, protože děti poslouchají a pak přemýšlejí  o smysluplnosti těchto pravidel. Tento zmatek pak motivuje naše děti, aby se zapojili do extrémních myšlenkových pochodů, jako jsou: “Sakra, otec nadává jak rapper.Jak to, že já nemůžu ani říct slova jako “idiot” a “hloupé”? To není fér. To jsou užitečné slova .” Tady je další příklad: “Pánové, nemůžu uvěřit, že mamka řekla paní Tiché, že nemůže péct koláčky na prodej ve škole, protože ona je chorá má chřipku. A ona je oblečena a jde hrát tenis s tetou Paulou.

U obou těchto příkladů, děti používají vnější faktory, aby se dospělo k rozhodnutí, že je morálně špatně. “Pokud je to v pořádku, aby občas přimhouřil oko, pak je to v pořádku, aby to udělal také.”

Posilování vnitřního dialogu dovednosti:
Existují i další strategie, které podporují rodič,e aby ukázali vlastní směr děti. Mezi ně patří:

  • vytváření rodinného prostředí
  • techniky disciplíny, které používáme
  • jak komunikovat s našimi dětmi
  • ať už empatie, vyškolit je
  • zdá povzbuzovat, rozvíjet a používat jejich své vlastní přirozeně intuice
  • a pomoct jim vytvořit si zdravý vnitřní dialog

Leave a Reply

diskuzní fórum   Vytvořte si vlastní diskusní fórum, poradnu nebo skupinu, ... pro vás a vaše kamarádky.