diskuzní fórum   Vytvořte si vlastní diskusní fórum, poradnu nebo skupinu, ... pro vás a vaše kamarádky.

Verbální vývoj od 2 do 2,5 let

NašeBatole.cz – pro maminky, děti a rodina | Magazín o dětech do 3 let

Dítě zvyšuje svůj komunikační apetit. Prostřednictvím verbální komunikace se dovede již dožadovat svých cílů a komunikovat se svým okolím. Začíná tvořit víceslovné věty, pomalu začíná skloňovat a časovat. Ovládá již 200 až 400 slov. Podle Lechty (2002) vrcholí účinek tzv. genotypického faktoru pro osvojování řeči a začíná období gramatizace řeči. Vlastní vývoj gramatizace řeči však nastává až v období mezi 3. a 4. rokem dítěte. Dítě už nepoužívá pouze podstatná jména a slovesa, ale osvojuje si další slovní druhy. Pozvolna přestávají být věty disgramatické, dítě začínají tvořit věty víceslovné, vnímá distinktivní znaky některých fonémů v rámci znělosti (T – D), způsobu artikulace (P – A) a místa artikulace (M – G). Myšlení se stává verbální a řeč intelektuální.

Dítěti se zdokonaluje představivost, porozumění a výslovnost. Rádo se ptá na věci kolem sebe. Často používá přídavná jména, zájmena a předložky.

V tomto období dítě začíná chápat slovosled mateřského jazyka, rozdíly mezi nahoru a dolů, venku a vevnitř, velký a malý. Rádo poslouchá a snaží se vykonat jednoduché pokyny. Dokáže soustředit svou pozornost na aktuální věc. Bez problémů dokáže komunikovat s lidmi širšího okolí.

Podle Klenkové (2006) je dítě stále v období asociačně reprodukčním. Dochází k prudkému rozvoji verbální komunikace. Wendler a Seidner (in Klenková 2006) upozorňují na možnou frustraci dítěte v případě neúspěšného pokusu o komunikaci. Frustrace z neúspěšné komunikace dětem hrozí ve věku 2,5 let.

Přečtěte si také:

  • Verbální vývoj od 2,5 do 3 letVerbální vývoj od 2,5 do 3 let Dítě již zná své jméno, rádo o sobě mluví, ale ve 3. osobě. Je schopné pojmenovat předměty denní potřeby, pojmenovat a rozeznat časové výrazy den a noc. Může pokračovat frustrace z […]
  • Co s volným časemCo s volným časem Děti potřebují, aby se jim rodina věnovala co nejvíc a podporovala tak jejich přirozený vývoj. Batolecí věk (od jednoho roku do tří let) je totiž velice důležitým obdobím pro formování […]
  • Jak naučit dítě smrkatJak naučit dítě smrkat Patříte k těm šťastným rodičům, jejichž dítě se naučilo správně smrkat takřka hned? Anebo s tím stále ještě bojujete a přemýšlíte, jaký další trik zvolit a už vás nic nenapadá? V jakém […]
  • Dítě a brýleDítě a brýle Zraková dráha dítěte se postupně vyvíjí. Během této doby je třeba postupující dozrávání pečlivě sledovat a objeví-li se nějaký problém, je vhodné jej co nejdříve odstranit. Zjevné tedy […]
  • Jak zabránit úrazům batolat v kuchyniJak zabránit úrazům batolat v kuchyni Se vzrůstajícím počtem nehod malých batolat, uveřejněných v tisku, ba i z osobních případů ostatních maminek, které slyším okolo sebe, je pro všechny maminky varováním, aby dávaly na své […]
  • První botičkyPrvní botičky Dobře, ale jaké? Ani krátké, ani úzké či široké, prostě přesně "na míru". Určitě jste si všimli, jak se dětská nožička značně liší od dospělé. Je roztomile baculatá a plochá, říkáme jí " […]

Leave a Reply

diskuzní fórum   Vytvořte si vlastní diskusní fórum, poradnu nebo skupinu, ... pro vás a vaše kamarádky.