diskuzní fórum   Vytvořte si vlastní diskusní fórum, poradnu nebo skupinu, ... pro vás a vaše kamarádky.

S pohádkou na dobrou noc

NašeBatole.cz – pro maminky, děti a rodina | Magazín o dětech do 3 let

Aby dítě večer lépe usnulo, bývá obvyklou součástí večerního rituálu před spaním čtení pohádek a pohádkových příběhů. Pokud je dítě neklidné, pohádka ho pomůže uklidnit  a pomaloučku ho přenese do říše snů. Je vhodná i v tom případě, je-li dítě unavené, protože od něj nevyžaduje aktivní účast. Samozřejmě existují i další příležitosti, při kterých můžeme dítěti s úspěchem vyprávět příběh nebo si s ním prohlížet knížku. Brzký kontakt dítěte s psanými texty je nejlepším a také jediným prostředkem, jak mu vštípit lásku ke knihám a potěšení z četby.

Přínos pohádek a příběhů
Pohádky a příběhy rozvíjejí slovní zásobu dítěte a  jeho představivost. Rozvíjejí u dítěte schopnost sledovat logický vývoj událostí, které někdy končí tak, jak se očekávalo, jindy naopak překvapivě. Pohádky a příběhy umějí ovšem ještě něco. Zároveň s rozvojem inteligence a představivosti také pomáhají , aby dítě lépe porozumělo samo sobě. Díky tomu, že se dítě v pohádkách setkává s hrdiny, se kterými se může identifikovat, pomáhají mu vyřešit jeho nevědomé obavy a vnitřní konflikty. Dítě se tak zbavuje pocitu viny, protože vidí, že podobné věci prožívají i jiní a získává větší sebedůvěru. V takových pohádkách, kde hodní hrdinové jsou opravdu hodní a zlí zase opravdu zlí, se dítě snadno najde. Má radost, když kladní hrdinové vítězí, protože takové pohádky posilují jeho představu spravedlivého světa.

Jaké pohádky vybrat?
V dnešní době je k dispozici mnoho pohádkových knížek a příběhů pro malé děti. Knihovníci nebo knihkupci vám poradí, které knížky jsou vhodné pro konkrétní věkovou skupinu dětí. Tradiční pohádky (lidové pohádky, knížky Boženy Němcové, K. J. Erbena) vyprávějí o konfliktech a obtížných situacích, které se ozývají stejně v nevědomí dětí všech národností a dob. Téměř vždycky v těchto pohádkách zvítězí slabší, hodný nebo maličký hrdina nad silnějším a zlým protivníkem, často pomocí lsti nebo chytrosti.

Stejně tak mají děti rády i současné příběhy. Malé děti mají zvlášť v oblibě příběhy s malým hrdinou, který se dítěti podobá. Dítě se pak necítí tolik osamocené, protože vidí, že i jiné děti mají stejné problémy, provádějí stejné lumpárny a také mají pocit, že je nikdo nechápe.

Pohádky a příběhy nemusíte hledat jen v knihách. Dnes už existuje celá řada časopisů pro děti, ve kterých najdete  velmi kvalitní příběhy a pohádky přizpůsobené malým dětem.

Pokud patříte mezi ty rodiče, kteří mají dostatek představivosti, aby si mohli vymýšlet vlastní příběhy, má vaše dítě opravdu štěstí. Zatímco knížky mají “padnout” všem dětem bez rozdílu, vy svému dítěti vymyslíte příběhy přímo “na míru”.

Jak dítěti předčítat knížky
Děti mají rády, když ten, kdo jim přečítá, zároveň příběh jakoby i hraje. Měňte tón hlasu, zapojte miminku, aby se dítě do příběhu vžilo, chvělo se, s napětím očekávalo, co bude dál, mělo strach, bylo dojaté, pociťovalo neklid nebo se bavilo, nechalo se překvapit vývojem událostí a nakonec se s ulehčením dočkalo rozuzlení. Nebojte se při čtení knížky nahradit slovo nebo spojení slov, které je pro dítě příliš složité, jiným, bližším výrazem. Máte při předčítání naprostou svobodu. Můžete uplatnit vlastní kreativitu a přizpůsobit text k obrazu svému a hlavně přizpůsobit ho svému dítěti (zjednodušit ho, pozměnit některá slova apod.).

Děti mají velmi rády, když se jim čtou často stejné příběhy tak dlouho, dokud neznají celé pasáže zpaměti. A přečtete-li je vždycky se stejným nadšením, okouzlí děti takový příběh znovu, jako by to bylo poprvé. Příběhy poslouchané s oblibou opakovaně mají u dětí hlubokou odezvu a děti v nich nacházejí odpovědi na otázky spjaté s úrovní svého vývoje. Je proto naprosto přirozené, když dítěti vyhovíte v jeho přání a budete příběh mnohokrát opakovat. Ale pozor, děti vyžadují stejný tón hlasu, stejná slova, stejné tajemství!

Autor: Jiří Chochola

Zdroj: Bacus,Anne – Vaše dítě ve věku od 1 do 3 let – vydavatelství Portál – rok vydání 2005


Leave a Reply

diskuzní fórum   Vytvořte si vlastní diskusní fórum, poradnu nebo skupinu, ... pro vás a vaše kamarádky.