diskuzní fórum   Vytvořte si vlastní diskusní fórum, poradnu nebo skupinu, ... pro vás a vaše kamarádky.

Podporujeme vývoj dítěte

NašeBatole.cz – pro maminky, děti a rodina | Magazín o dětech do 3 let

Po ukončeném prvním roce života děti potřebují, aby se jim rodina věnovala co nejvíc a podporovala tak jejich přirozený vývoj. Batolecí věk, to je věk asi od jednoho roku do tří let  je velice důležitým obdobím pro formování osobnosti člověka. Dítě si nyní vytváří základy pro veškeré modely chování. Zvlášť záleží na tom, aby se děťátko cítilo milováno, aby si bylo jisté, že to, co udělá dobře, bude maminkou nebo tatínkem pochváleno. Pak bude zdravě sebejisté a vnímavé k sobě i k okolí.

Geny nebo výchova

Ve vývoji batolete se kloubí jak vrozené dispozice, tak výchovné působení rodičů. Ani jeden z faktorů není dobré přeceňovat. Mnoho informací si dítě přinese na svět zakódované v genech, ale samozřejmě se nenarodí s pravidly chování k okolí. Batolata bývají spokojenější a bystřejší, když se jim rodina věnuje, než když si jich nikdo nevšímá a jsou ponechána “napospas” sami sobě.

Pryč s nudou

Zapojte fantazii a vytvářejte podmínky pro zábavně a aktivně strávený čas. V žádné fázi batolecího věku nemůžete nic zkazit, když budete s dítětem kreslit  nebo číst knížku. Učí se tím soustředění. Když dítě uvidí, že vás obrázky a básničky v leporelu zaujaly a že se těšíte, co bude následovat na další stránce, bude také nadšené. U kreslení se dítě zpočátku učí tvary a barvy a poznává, co jste právě nakreslila. Pak bude samo udiveno svým vlastním kreslením. Vždy se zajímejte o to, co vytvořilo.

Aktivní provozování hudby je jedním z nejlepších způsobů, jak podpořit vývoj batolete. Nemusíte umět hrát na piano nebo kytaru, stačí, pořídíte-li si  bubínek  nebo zvoneček. Zpívejte spolu známé písničky typu “Skákal pes”  a doplňujte je tleskáním a hrou na tyto nástroje. Požitek miminka  z muzicírování může zpočátku trvat třeba jen pár minut, ale i krátká doba má výborný vliv na paměť, fantazii atd.

Už mluví

Zřejmě nejmarkantnějším ukazatelem bystrosti je řeč. Ve dvanácti až patnácti měsících dokáže dítě říci několik slov. V roce a půl spojí dvě tři slova do jednoduchých vět. Ve dvou a půl letech obvykle skloňuje a používá předložky, ve třech už umí kolem tisícovky slov. Rozumí ale mnohem víc.

Ze začátku se ptejte se: Kde je táta? Co je to? A odpovídejte. Říkejte si spolu, jak dělají zvířátka. Stále na něho klidným hlasem mluvte,  povídejte mu třeba, co právě děláte. Zpívejte si spolu.

S většími batolátky říkejte básničky, když už je ovládá, udělejte občas schválně chybu, bude vás vesele opravovat. Když vám chce něco sdělit, vždy se na něho dívejte. Zdůrazňujte předložky. Postupně vybírejte náročnější pohádky. Povídejte si o svých pocitech.

Každý má své tempo

Každé dítě se vyvíjí svým vlastním tempem. Jak postupovat, když je dítě evidentně nadprůměrně nadané, nebo naopak nedosahuje průměrných schopností, ačkoli se mu jeho rodina maximálně věnuje? Rodič může vždy nadání konzultovat s psychologem, který mu poradí, v čem je dítě skvělé a v čem naopak potřebuje podpořit. Děti, které excelují v jedné oblasti, nemusejí být šikovné v jiné. Pokud rodič zjistí, že jeho dítě nemá na to být nadprůměrný, má jej s láskou přijmout takového, jaký je.

Zdroj

časopis – Betynka (5/2006)


Leave a Reply

diskuzní fórum   Vytvořte si vlastní diskusní fórum, poradnu nebo skupinu, ... pro vás a vaše kamarádky.