diskuzní fórum   Vytvořte si vlastní diskusní fórum, poradnu nebo skupinu, ... pro vás a vaše kamarádky.

Podmínky správného vývoje

NašeBatole.cz – pro maminky, děti a rodina | Magazín o dětech do 3 let

  • rodinné prostředí
  • správný a pravidelný režim dne
  • výchovné úsilí zaměřit na to, aby se u dítěte vypěstovaly správné a užitečné návyky
  • rozvíjení samostatnosti a iniciativnosti
  • dostatek podnětů k aktivitě, vlastní činnosti
  • častý řečový kontakt s okolím – rozvoj myšlení, dospělí mají mluvit správně, nenapodobovat nesprávnou výslovnost.

Leave a Reply

diskuzní fórum   Vytvořte si vlastní diskusní fórum, poradnu nebo skupinu, ... pro vás a vaše kamarádky.