diskuzní fórum   Vytvořte si vlastní diskusní fórum, poradnu nebo skupinu, ... pro vás a vaše kamarádky.

Formování osobnosti

NašeBatole.cz – pro maminky, děti a rodina | Magazín o dětech do 3 let

  • individuální zvláštnosti: projevy temperamentu = živost, pohyblivost, způsob mluvy, mimiky apod.
  • dítě začíná vytyčovat a realizovat jednotlivé cíle
  • při dosahování cíle se projevují některé volní vlastnosti – houževnatost, vytrvalost,…
  • samostatné překonávání překážek, uvědomování si vlastních přání a cílů („já chci“ – „já nechci“), batolecí vzdor (tzv. první negativistické stádium) 
  • ovládání jistých reakcí (začíná chápat slovo „nesmíš“)
  • vlastní já se stává důležitým předmětem, pozná samo sebe v zrcadle
  • dovede se pochválit, a naopak bývá zklamáno vlastním nezdarem
  • záleží mu na tom, aby projevilo svou samostatnost („já sám“) a začne o sobě mluvit v 1. osobě = význam pro vývoj osobnosti
  • vlastnosti vytvořené v tomto věku jsou základem osobnosti.

Leave a Reply

diskuzní fórum   Vytvořte si vlastní diskusní fórum, poradnu nebo skupinu, ... pro vás a vaše kamarádky.