diskuzní fórum   Vytvořte si vlastní diskusní fórum, poradnu nebo skupinu, ... pro vás a vaše kamarádky.

Co s volným časem

NašeBatole.cz – pro maminky, děti a rodina | Magazín o dětech do 3 let

Děti potřebují, aby se jim rodina věnovala co nejvíc a podporovala tak jejich přirozený vývoj. Batolecí věk (od jednoho roku do tří let) je totiž velice důležitým obdobím pro formování osobnosti člověka. Dítě si nyní vytváří základy pro veškeré modely chování. Zvlášť záleží na tom, aby se děťátko cítilo milováno, aby si bylo jisté, že to, co udělá dobře, bude maminkou nebo tatínkem pochváleno. Pak bude zdravě sebejisté a vnímavé k sobě i k okolí.

Geny nebo výchova

Ve vývoji batolete se kloubí jak vrozené dispozice, tak výchovné působení rodičů. Ani jeden z faktorů není dobré přeceňovat. Batolátka bývají spokojenější a bystřejší, když se jim rodina věnuje, než když si jich nikdo nevšímá a jsou ponechána “napospas přírodě”.

Mluvíme-li o bystrosti malého dítěte, nemějme na mysli jen intelektové schopnosti. Co se  rozumí pod pojmem bystrost u batolete? Je to určitá připravenost dítěte zareagovat na podněty včas a inteligentně. Bystrost také znamená jakousi uvolněnost ze strany dítěte, lehkost, jeho vyšší temperamentový potenciál, nekomplikovanou povahu, úsměv.

Co přesně lze u dítěte v tomto období sledovat? Samozřejmě vývoj řeči, identifikace částí těla, jeho motorické schopnosti (například vkládání kostiček různých tvarů do odpovídajícíh otvorů), jeho pozornost na oddálenou reakci (např. při schovávání jednoho z předmětů pod šátek), také jeho bezprostřednost při komunikaci s cizím člověkem a jeho rychlost (nebo naopak pomalost) jednotlivých reakcí.

U malých dětí jde tělesný a psychický vývoj ruku v ruce, a proto pohybové a motorické dovednosti souvisejí s emoční a intelektovou vyspělostí. Děťátko je třeba rozvíjet všestranně, aby bylo bystré v širokém slova smyslu, tzn. veselé, spokojené, vnímavé a komunikativní.

Jak tedy mohou rodiče pozitivně ovlivnit vývoj svého batolete?  Nejlépe tak, že budou plně podporovat dobré stránky v osobnosti dítěte, že s ním budou někdy soutěžit, budou podporovat jeho samostatnost, kreativitu, jeho otevřenost.

Vyhýbejte se nudě!

Zapojte fantazii a vytvářejte podmínky pro zábavně a aktivně strávený čas. V žádné fázi batolecího věku nemůžete nic zkazit, když budete s miminkem kreslit nebo malovat, muzicírovat nebo číst knížku. Učí se tím soustředění. Když dítě uvidí, že vás obrázky a básničky v leporelu zaujaly a že se těšíte, co bude následovat na další stránce, bude také nadšené.

U malování se dítě zpočátku učí tvary a barvy a poznává, co jste právě nakreslila. Pak bude samo fascinováno svým vlastním kreslením. Vždy se zajímejte o to, co potomek vytvořil. Aktivní provozování hudby je jedním z nejlepších způsobů, jak podpořit vývoj. Nemusíte umět hrát na piano nebo kytaru, stačí, pořídíte-li si tlukací dřívka (poslouží i vařečky), bubínek, tamburínku nebo zvoneček. Zpívejte spolu známé písničky typu Skákal pes a doplňujte je tleskáním a hrou na tyto nástroje. Požitek batolátka z muzicírování může zpočátku trvat třeba jen pár minut, ale i krátká doba má výborný vliv na paměť nebo fantazii.

Každý má své tempo

Každé dítě se vyvíjí svým vlastním tempem. Jak postupovat, když je dítě evidentně nadprůměrně nadané, nebo naopak nedosahuje průměrných schopností, ačkoli se mu jeho rodina maximálně věnuje? Rodič může vždy nadání konzultovat s psychologem, který mu poradí, v čem je dítě skvělé a v čem naopak potřebuje podpořit. Děti, které excelují v jedné oblasti (např. umí skvěle číst a počítat v předškolním věku), nemusejí bý šikovné v jiné (např. nemusejí mít dobré sociální chování). Pokud rodič zjistí, že jeho dítě nemá na to být nadprůměrný, má jej s láskou přijmout takového, jaký je.

Zdroj

Časopis – Betynka (5/2006)


Leave a Reply

diskuzní fórum   Vytvořte si vlastní diskusní fórum, poradnu nebo skupinu, ... pro vás a vaše kamarádky.