diskuzní fórum   Vytvořte si vlastní diskusní fórum, poradnu nebo skupinu, ... pro vás a vaše kamarádky.

Vývoj řeči dítěte

NašeBatole.cz – pro maminky, děti a rodina | Magazín o dětech do 3 let

Je velice prudký (ovlivňuje jej celá řada faktorů), má 2 stádia.

1. stádium slov od 1 – 1,5 roku ( v 1 roce dítě zná 20 – 30 slov, do 2 let 200 – 300 slov), slova mají zpočátku několik významů, jsou foneticky nepřesná, dítě se vyjadřuje agramaticky, pochopí zhruba 2 nová slova za den. 

2. stádium vět od 2 – 2,5 roku do 3 let

  • nárůst slovní zásoby až na 1000 slov
  • zpřesňování významu slov
  • postupný zánik dětského jazyka, osvojování si řeči dospělých
  • výslovnost je již správná gramatická
  • rozvíjí se skladba věty – o 3 – 4 slovech
  • počátky vázané řeči – kontextové souvislosti řeči
  • ubývání neverbálních prostředků (mimiky, gestikulace)
  • zdokonalení gramatické struktury (skloňování, časování)

Leave a Reply

diskuzní fórum   Vytvořte si vlastní diskusní fórum, poradnu nebo skupinu, ... pro vás a vaše kamarádky.