diskuzní fórum   Vytvořte si vlastní diskusní fórum, poradnu nebo skupinu, ... pro vás a vaše kamarádky.

Vývoj citů

NašeBatole.cz – pro maminky, děti a rodina | Magazín o dětech do 3 let

Vývoj citů (v úzké souvislosti s prostředím)

 • soucit, láska, odpor i nenávist
 • prožívá i složité konflikty v okolí
 • slovně neumí své city vyjádřit
 • rozhodují o jeho základním „citovém (životním) naladění“
 • narušení citové rovnováhy = zdroj neuróz, projevujících se strachem
 • city neumí tlumit, projevuje je bezprostředně
 • napodobuje mimiku dospělých


Na přelomu 2. a 3. roku se stabilizuje určitý způsob sociálního jednání. Některé děti jsou agresivní, terorizují jiné, zatímco jiné jsou bázlivé, ušlápnuté apod. Zejména v podmínkách kolektivní výchovy může mezi dětmi docházet k záporným společenským kontaktům: „bezohlednost“ za účelem získání hračky „za každou cenu“, perou se apod. Nedostatek výchovné péče může už v tomto věku pokřivit sociální vztahy dítěte.

Přečtěte si také:

 • BílkovinyBílkoviny Z bílkovin se tvoří tělesné tkáně. Dětské tělo musí budovat množství tělesné tkáně, protože roste, a musí nahrazovat ještě ty tkáně, které se činností opotřebovaly. Bílkoviny jsou […]
 • UzeninyUzeniny K přípravě uzeného masa se používá různých chemických prostředků a hlavně koření, které dráždí žaludek. I když toto koření není přímo škodlivé, může škodit tím, že si dítě na ostrou chuť […]
 • Jak naučit dítě jezdit na kole?Jak naučit dítě jezdit na kole? Naučit se jezdit na kole není snadné pro nikoho – pro děti ani pro rodiče. Pro dospělé to může znamenat sérii ponižujích úkonů. Doprošování se, přesvědčování, vyhrožování a potom […]
 • O kapku více naděje – nový projekt NF Kapka nadějeO kapku více naděje – nový projekt NF Kapka naděje Nadační fond Kapka naděje, jehož činnost se zaměřuje na pomoc dětem s onemocněním krve, rozjíždí dlouhodobý projekt „O kapku více naděje“, se kterým se budou moci lidé běžně setkat na […]
 • A pohádkám bude konec?A pohádkám bude konec? Když byl můj syn ještě miminko, při usínání jsem mu večer zpívala. Naučila jsem se třeba písničku z pohádky Princezna za mlejna, ta se mi zdála jednoduchá, milá a má pomalé uspávací tempo. […]
 • AlimentyAlimenty Dostala jste se do situace, kdy Vám  bývalý manžel neplatí alimenty? Bohužel až 90 procent neplatičů  alimentů tvoří muži. Nejprve malá definice. Neplněním vyživovací povinnosti je […]

Leave a Reply

diskuzní fórum   Vytvořte si vlastní diskusní fórum, poradnu nebo skupinu, ... pro vás a vaše kamarádky.