diskuzní fórum   Vytvořte si vlastní diskusní fórum, poradnu nebo skupinu, ... pro vás a vaše kamarádky.

Vývoj citů

NašeBatole.cz – pro maminky, děti a rodina | Magazín o dětech do 3 let

Vývoj citů (v úzké souvislosti s prostředím)

  • soucit, láska, odpor i nenávist
  • prožívá i složité konflikty v okolí
  • slovně neumí své city vyjádřit
  • rozhodují o jeho základním „citovém (životním) naladění“
  • narušení citové rovnováhy = zdroj neuróz, projevujících se strachem
  • city neumí tlumit, projevuje je bezprostředně
  • napodobuje mimiku dospělých


Na přelomu 2. a 3. roku se stabilizuje určitý způsob sociálního jednání. Některé děti jsou agresivní, terorizují jiné, zatímco jiné jsou bázlivé, ušlápnuté apod. Zejména v podmínkách kolektivní výchovy může mezi dětmi docházet k záporným společenským kontaktům: „bezohlednost“ za účelem získání hračky „za každou cenu“, perou se apod. Nedostatek výchovné péče může už v tomto věku pokřivit sociální vztahy dítěte.


Leave a Reply

diskuzní fórum   Vytvořte si vlastní diskusní fórum, poradnu nebo skupinu, ... pro vás a vaše kamarádky.