diskuzní fórum   Vytvořte si vlastní diskusní fórum, poradnu nebo skupinu, ... pro vás a vaše kamarádky.

Vývoj citů

NašeBatole.cz – pro maminky, děti a rodina | Magazín o dětech do 3 let

Vývoj citů (v úzké souvislosti s prostředím)

 • soucit, láska, odpor i nenávist
 • prožívá i složité konflikty v okolí
 • slovně neumí své city vyjádřit
 • rozhodují o jeho základním „citovém (životním) naladění“
 • narušení citové rovnováhy = zdroj neuróz, projevujících se strachem
 • city neumí tlumit, projevuje je bezprostředně
 • napodobuje mimiku dospělých


Na přelomu 2. a 3. roku se stabilizuje určitý způsob sociálního jednání. Některé děti jsou agresivní, terorizují jiné, zatímco jiné jsou bázlivé, ušlápnuté apod. Zejména v podmínkách kolektivní výchovy může mezi dětmi docházet k záporným společenským kontaktům: „bezohlednost“ za účelem získání hračky „za každou cenu“, perou se apod. Nedostatek výchovné péče může už v tomto věku pokřivit sociální vztahy dítěte.

Přečtěte si také:

 • Vývoj řeči dítěteVývoj řeči dítěte Je velice prudký (ovlivňuje jej celá řada faktorů), má 2 stádia. 1. stádium slov od 1 - 1,5 roku ( v 1 roce dítě zná 20 – 30 slov, do 2 let 200 – 300 slov), slova mají zpočátku několik […]
 • Batolecí obdobíBatolecí období období od 1 do 3 let Dítě začíná chodit vzpřímeně a mluvit, získává druhově specifické lidské vlastnosti A) Vývoj hrubé motoriky v prvním roce první nedokonalé krůčky, kolem 13 […]
 • Tělesný a pohybový vývojTělesný a pohybový vývoj Dochází ke zpomalování váhového přírůstku: o 2 kg ve 2. roce, o 2 kg ve 3. roce. Další intenzívní tělesný růst: o 12 cm ve 2. roce, o 6-7 cm ve 3. roce. Tělesné proporce rozšiřování […]
 • Desatero o dětech nemocných cystickou fibrózouDesatero o dětech nemocných cystickou fibrózou Žijeme ve světě, který stále více přeje odlišnostem. Jedinec, který z nějakého důvodu vybočuje z normy, už není většinovou společností automaticky vnímán jako jednoznačný outsider. Být […]
 • Nutnost úsměvu v rodinném životěNutnost úsměvu v rodinném životě Úsměv je projev duševní i tělesné pohody, projev blaha. Rodiče čekají s napětím na první úsměv svého dítěte a nikdy na něj nezapomenou. Úsměv je projev kladného citu, sympatie, projev […]
 • Verbální komunikace vraném věkuVerbální komunikace vraném věku Dar řeči je daný pouze člověku. Osvojování si mezilidských vztahů prostřednictvím komunikace, porozumění a dorozumívání pomocí jazyka, trvá po celý život, avšak k nejdynamičtějším obdobím […]

Leave a Reply

diskuzní fórum   Vytvořte si vlastní diskusní fórum, poradnu nebo skupinu, ... pro vás a vaše kamarádky.