diskuzní fórum   Vytvořte si vlastní diskusní fórum, poradnu nebo skupinu, ... pro vás a vaše kamarádky.

Výsledky průzkumu Mámy a práce

NašeBatole.cz – pro maminky, děti a rodina | Magazín o dětech do 3 let

Tradiční koncept tříleté rodičovské dovolené, během níž se žena věnuje výhradně dětem a rodině,  je minulostí. Stejně tak i  myšlenka, že se úderem třetích narozenin dítěte vrátí do práce na plný úvazek a bude spokojená. Ukázaly to výsledky nejnovějšího průzkumu mezi matkami malých dětí, který provedl specializovaný kariérní portál mámavpráci.cz.

O děti do 15 let  se v Česku stará více než čtvrtina populace v produktivním věku, což  je přes 1,8 milionu lidí. V nadpoloviční většině případů se jedná o děti mladší šesti let, a protože podle českých statistik péče o děti stále leží hlavně na ženách, je poměrně jednoduché udělat si představu o tom, jak početná je skupina žen na rodičovské dovolené, či žen s malými dětmi.

Jaké jsou však  postoje žen vůči práci a kariéře v kontextu jejich rodičovské role? Na otázky typu,  kdy se chtějí po nezbytné mateřské pauze znovu zapojit do pracovního procesu, jak a proč, odpověděl právě výše uvedený průzkum.  Na přelomu února a března se ho zúčastnilo několik stovek žen  a výsledky jsou opravdu zajímavé.

Mámy chtějí pracovat, i když mají maličké děti

Zásadní informací, která z průzkumu vyplynula, je, že ženy si dnes přejí zůstat profesně aktivní i v době, kdy pečují o velmi malé děti. Téměř devět žen z deseti by se do profesního života rádo (alespoň částečně) zapojilo mnohem dříve než v tradičních třech letech věku dítěte a prakticky každá druhá maminka by ráda pracovala i s dítětem mladším 18 měsíců. Z šetření dokonce vyplývá, že mam inek, které si přejí znovu pracovat již v okamžiku, kdy mají doma dítě mladší šesti měsíců, je více než těch, které o práci uvažují, až když mají dítě starší tří let.

Průzkum překvapivě ukázal i to, že nadpoloviční většina dotázaných žen při rodičovské dovolené (RD) skutečně  alespoň částečně pracuje. Z těch maminek, které při RD pracují však jen každá třetí tak činí u zaměstnavatele, u kterého čerpá  rodičovskou dovolenou.

A proč chtějí ženy při rodičovské dovolené pracovat? Jako hlavní motivaci uvádějí potřebu nesoustředit se jen na dítě, příležitost přemýšlet také nad něčím jiným,  ale také  potřebu seberealizace, a to i před podílením se na příjmech rodiny či finančními důvody.

Ty ženy, které se do práce zapojují později, než by si ideálně představovaly, uvádějí jako hlavní důvody  nedostatek alternativních možností hlídání dětí a potíže s nalezením vhodných  nabídek práce (tj.umožňujících sladit práci s péčí o děti).

Pracovat ano, ale jinak

Přestože ženy masivně vyjadřují přání profesní aktivity v průběhu rodičovské dovolené, jen jedno procento dotázaných uvažuje o plném úvazku. Nejčastěji by maminky volily úvazek poloviční, či projektovou spolupráci se zaměstnavateli.

Představu o tříleté rodičovské a následném nástupu na klasický plný úvazek bourá  i zjištění, že poloviční či více než poloviční úvazek  by šest žen z deseti preferovalo i bezprostředně po rodičovské dovolené. Jen asi dvě z deseti maminek by se po RD rády vracela na úvazek plný a každá desátá by naopak volila jen projektovou spolupráci se zaměstnavatelem.

Mnoho nám říká i zjištění, že sedmdesátpět procent dotázaných žen by plný úvazek volilo později, než ve standardních třech letech dítěte. Zajímavý je  fakt, že matek, které by plný úvazek vítaly  “již” ve třech letech věku dítěte je méně, než těch, které by jej preferovaly až tehdy, když je jejich dítě starší než osm let.

Po skončení RD se asi třetina žen vrací ke svému původnímu zaměstnavateli.  Většina jej však při “návratu do práce” mění a rodičovství se tím stává významným spouštěčem kariérních změn. Za zmínku stojí i to, že pro zhruba každou desátou ženu je RD příležitostí k tomu, aby se zaměstnala sama a po jejím skončení v započaté aktivitě pokračuje a k zaměstnavateli se nevrací.

Pro téměř devadesát procent dotázaných žen je  alternativní úvazek, který umožňuje skloubit pracovní a rodičovské role, hlavním důvodem vedoucím ke změně zaměstnavatele. Maminky jsou ochotné eventuelně i akceptovat nižší mzdu, pokud jim zaměstnavatel alternativní úvazek nabídne.

Mámy jako příležitost

Zásadní informací, která vyplývá z šetření mámyvpráci.cz je, že dnešní ženy nechtějí být nuceny rozhodovat mezi rodinou a kariérou. Nechtějí omezit svou životní roli po dobu několika dlouhých let tzv. rodičovské dovolené pouze na roli mateřskou, ale nechtějí ani volit stoprocentní pracovní nasazení a odsunutí dětí do péče chůvy. I v roli matek se chtějí rozvíjet, mít svůj vlastní život, práci, která je bude stimulovat, současně však chtějí opravdu vychovávat své děti. Klíčové je zjištění, že toto platí jak pro maminky batolat, tak i dětí mladšího školního věku. A pro všechny tyto ženy je nabídnutá flexibilita a alternativní úvazek prioritou číslo jedna.

Vlivem společenských změn posledních dekád, jako je  posouvající  se věk pro rození dětí a čím dál větší podíl pozic s vysokou mírou zodpovědnosti zastávaných ženami, mají ženy s malými dětmi potenciál, který si firmy v dnešní době nemohou dovolit přehlížet. Tyto ženy mají velké profesní zkušenosti a znalosti, za sebou často velice zajímavý kus kariéry. Zaměstnavatelé dále potvrzují jejich mimořádné dovednosti v oblasti time-managementu, multitaskingu a stanovování priorit.

 “Vezmeme-li v úvahu, že jen naše databáze ukazuje, že většina “pracujících matek” má víc než osm let praxe, jazykové znalosti, alespoň vyšší odborné vzdělání a mnoho zkušeností a dovedností získaných během kariéry, pak si uvědomíme, že výhody, které mohou zaměstnavatelé získat nabídnutím flexibility této skupině pracovního trhu, jsou značné, ” říká zakladatelka portálu mámavpráci.cz, Jana Bauduin a dodává: “Fakt, že na pracovním trhu je velmi početná skupina zkušených, kvalifikovaných a flexibilitou motivovaných odborníků, kteří jsou ochotni pracovat na alternativní bázi, je dnes opravdu třeba chápat jako velkou příležitost. Platí to zejména pro malé a střední firmy, které mají tradičně problém přitáhnout na klíčové pozice ty pravé talenty a často se navíc potýkají s rozpočtovými problémy. Prostřednictvím maminky na flexi úvazek tak mohou získat opravdu zkušeného a produktivního spolupracovníka, třeba na nižší počet hodin a dovolit si tak odborníka, kterého by jinak nezaplatili a nevytěžili. Nabídnutí pracovní flexibility té správné skupině pracovního trhu navíc zvyšuje produktivitu, snižuje náklady a umožňuje pružně reagovat na měnící se potřeby trhu. A to je pro firmy, obzvlášť v těžkých dobách jako ta dnešní, dobrá zpráva.”

O portálu mámavpráci.cz

Mámavpráci.cz  je první specializovaný kariérní portál pro pracující rodiče u nás. Jeho posláním je spojovat mámy a zaměstnavatele, a to okolo společného jmenovatele – pracovní flexibility jako nástroje na slaďování osobního a profesního života na straně jedné a zvyšování produktivity, motivace a loyálnosti na straně druhé.

Maminky zde najdou kromě  nabídek práce s nějakou formou flexibility i možnost vytvoření vlastního profilu s online životopisem přístupným zaměstnavatelům, databázi různých vzdělávacích programů, poradnu právníka, kouče a personalisty a v neposlední řadě v sekci Máma-zín i motivující odborné rady k usnadnění návratu do práce po rodičovské pauze.

Zaměstnavatelům pak portál nabízí zejména příležitost oslovit s nabídkou volných pracovních pozic na alternativní úvazky tu skupinu pracovního trhu, pro kterou je flexibilita obrovským motorem.

Více na www.mamavpraci.cz


Leave a Reply

diskuzní fórum   Vytvořte si vlastní diskusní fórum, poradnu nebo skupinu, ... pro vás a vaše kamarádky.