diskuzní fórum   Vytvořte si vlastní diskusní fórum, poradnu nebo skupinu, ... pro vás a vaše kamarádky.

Verbální komunikace vraném věku

NašeBatole.cz – pro maminky, děti a rodina | Magazín o dětech do 3 let

Dar řeči je daný pouze člověku. Osvojování si mezilidských vztahů prostřednictvím komunikace, porozumění a dorozumívání pomocí jazyka, trvá po celý život, avšak k nejdynamičtějším obdobím osvojování komunikace patří období od prvního pláče novorozeněte k prvním slovům či větám.

Komunikace závisí na anatomické struktuře a vlastnostech senzorického a motorického aparátu, na organizaci struktur CNS. Proto je v raném věku omezená možnost verbální komunikace vzhledem k nedostatečnému vyvinutí zmiňovaných orgánů. Vývoj je peridiozován dle predispozic. Komunikace je do jisté míry predisponována, ale dá se vůlí měnit, napodobováním učit. Během života je možné rozvinout nové komunikační prostředky, projevy, strategie, může se měnit forma a obsah signálů komunikace.

Na vývoj dítěte, včetně verbálního vývoje, působí celá řada faktorů, která vývoj ovlivňuje. Patří sem faktory vnější, jakožto prostředí, ve kterém dítě žije, a vnitřní faktory, jakožto zdravý vývoj analyzátorů, vrozené předpoklady, vývoj intelektu a celkový fyzický i duševní stav. Jedním z nejdůležitějších podmínek pro zdárný řečový vývoj dítěte je vztah, interakce mezi matkou a dítětem, a správný řečový vzor.

Raný věk je období od narození dítěte do tří let věku. „Komunikace prostřednictvím přirozených gest je vlastní dětem v kojeneckém (do 1 roku) a batolecím (od 1 do 3 let) věku, tedy ve věku, který odborníci označují jako věk raný.“

Přečtěte si také:

  • HračkyHračky Hračky pomáhají tělesnému i duševnímu rozvoji dítěte, v tomto věku jejich význam opět stoupá. Dítě potřebuje nějaký prostředek, který y je nutil běhat, skákat, ohýbat a natahovat se. Tímto […]
  • Pro svobodný pohyb kojenců a batolat při vodních radovánkách ve vaně i bazénuPro svobodný pohyb kojenců a batolat při vodních radovánkách ve vaně i bazénu Pro svobodný pohyb kojenců a batolat při vodních radovánkách ve vaně i bazénu Baby Ring – pomůcka, která posouvá možnosti koupání miminek Oblíbenou aktivitou, kterou lze […]
  • Výzkumná expedice na ArktiděVýzkumná expedice na Arktidě Koncem roku 2011 absolvovali účastníci Kurzu polární ekologie, Centra polární ekologie Přírodovědecké fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích výzkumnou expedici v drsných […]
  • Maminky maminkám: Komunitní server MaminetMaminky maminkám: Komunitní server Maminet Když se žena stane matkou, znenadání se stává osobou s obrovskou odpovědnostní. V dnešní době je velice snadné předávat informace, čehož využívá server Maminet. Ten sdružuje všechny […]
  • Ochrana proti slunciOchrana proti slunci Děti se světlými vlásky nebo s vlasy rudými bývají na slunce citlivé. Nezhnědnou, ale pokožka jim zrudne. U takových dětí jsme velmi opatrní na slunění a obnažujeme pokožku jen postupně a […]
  • Dětské zubyDětské zuby První, mléčný chrup, se začíná prorážet mezi 6–10.měsícem dolními řezáky. Do konce roku následují 4 horní řezáky. Po roce se objeví další pár dolních řezáku. Mléčný chrup má 20 […]

Leave a Reply

diskuzní fórum   Vytvořte si vlastní diskusní fórum, poradnu nebo skupinu, ... pro vás a vaše kamarádky.