diskuzní fórum   Vytvořte si vlastní diskusní fórum, poradnu nebo skupinu, ... pro vás a vaše kamarádky.

Rodičovský příspěvek versus rodičovská dovolená v roce 2012

NašeBatole.cz – pro maminky, děti a rodina | Magazín o dětech do 3 let

Co je to vlastně rodičovská dovolená? Jak dlouho ji můžu čerpat, na co mám v jejím průběhu právo a jaké dávky budu pobírat? Odpovědi na tyto otázky řeší rodiče pravidelně a časté změny v legislativě jim situaci neusnadňují. Sotva jsme si zvykli na systém třístupňové volby délky “rodičovské dovolené”, jsou tu od 1.ledna další změny. Jaká je tedy od 1.1.2012 situace?

V první řadě je třeba si uvědomit, že rodičovská dovolená není totéž, co rodičovský příspěvěk.

Rodičovská dovolená

Rodičovská dovolená se poskytuje rodičům dítěte po skončení mateřské dovolené, a to v rozsahu, v jakém o ni požádají, maximálně však do věku tří let dítěte. Jedná se o právo a ne povinnost a žádná standardní délka trvání rodičovské dovolené neexistuje. Tedy o povinnost se nejedná pro rodiče – zaměstnavatel naopak povinnost má – rodičům na jejich žádost rodičovskou dovolenou poskytnout.

Dobré je vědět, že rodičovská dovolená nemusí být čerpána vcelku. Tzn., že pokud rodič nastoupí např. v jednom roce dítěte zpět do práce, může až do jeho tří let věku kdykoliv požádat znovu o poskytnutí rodičovské dovolené.

Pro návrat po rodičovské dovolené platí, že rodič, který se vrací po rodičovské dovolené zpět do práce, musí být zařazeni podle pracovní smlouvy.

Po dobu čerpání rodičovské dovolené nepřísluší zaměstnancům náhrady mzdy nebo platu, nýbrž nárok na dávku státní sociální podpory – rodičovský příspěvek.

Rodičovský přípěvek

Stěžejní informací je, že nárok na rodičovský příspěvek má rodič, který po celý kalendářní měsíc osobně celodenně a řádně pečuje o dítě, které je nejmladší v rodině, a to nově až do vyčerpání celkové částky 220 000 Kč, nejdéle do 4 let věku tohoto dítěte.

Pro stanovení nároku a výše rodičovského příspěvku je rozhodující výše denního vyměřovacího základu. Jestliže alespoň jednomu z rodičů v rodině lze stanovit k datu narození nejmladšího dítěte 70 % 30násobku denního vyměřovacího základu, rodič si může volit výši a tím i délku pobírání rodičovského příspěvku.

Novinkou je i to, že výši a tedy i délku pobírání rodičovského příspěvku je možno měnit podle aktuální situace a potřeby, a to maximálně jedenkrát za tři měsíce.

Maximální měsíční výše rodičovského příspěvku je omezena stropem 11 500 Kč.
Pokud ani jednomu z rodičů nelze uvedený vyměřovací základ stanovit, je přiznán rodičovský příspěvek v pevných měsíčních částkách 7 600 Kč do konce 9. měsíce věku a následně ve výši 3 800 Kč do 4 let věku dítěte.

A co znamená osobní celodenní péče?

Odpovědí budiž fakt, že podmínka se považuje za splněnou a rodičovský příspěvek náleží i v případech, kdy rodič je například výdělečně činný a zajistí péči o dítě jinou osobou. Dítě mladší 2 let však nesmí navštěvovat jesle nebo jiné obdobné zařízení v rozsahu nepřevyšujícím 46 hodin v kalendářním měsíci a předškolní dítě navštěvovat předškolní zařízení v rozsahu převyšujícím 4 hodiny denně. Zvláštní úprava platí pro děti zdravotně postižené.

Pružně?

Z pohledu pracujících rodičů je v kontextu celé úpravy této oblasti asi nejpodstatnější to, že prakticky neexistuje vztah mezi délkou trvání rodičovské dovolené a dobou pobírání rodičovského příspěvku. Můžete se tedy rozhodnout třeba pro pouze šestiměsíční rodičovskou dovolenou a následně nastoupit do práce dle vaší pracovní smlouvy a dále pobírat rodičovský příspěvek. Toto rozhodnutí vás o dávku, na kterou máte nárok nepřipraví a “vašich” 220 000Kč si i tak dočerpáte.

Pobírání rodičovského příspěvku není totiž nijak omezeno ani souběžným příjmem, ani souběhem či délkou rodičovské dovolené.

Ženy, které již při odchodu na rodičovskou dovolenou předem ví, že, po skončení období věnovaném stoprocentně svému dítěti se budou chtít zapojovat do práce postupně, prostřednictvím například zkrácení úvazku a jejich zaměstnavatel není ochoten či schopen takovým plánům vyhovět tak mají dvě možnosti. První z nich je nastoupit na delší rodičovskou dovolenou, v jejím průběhu pracovat u jiného zaměstnavatele za podmínek práce při rodičovské dovolené a s omezeními, které to přináší (čtěte zde) a čekat, že před ukončením rodičovské dovolené původní zaměstnavatel změní názor a flexibilitu nabídne, nebo rovnou zvolit délku rodičovské dovolené, která odpovídá skutečnému období, po které se chci věnovat výhradně dítěti a po uplynutí tohoto období nastoupit na hlavní pracovní poměr s flexibilitou třeba u jiného zaměstnavate.

A jedno doporučení na závěr

Dobře rozmyslete o jakou délku rodičovské dovolené požádáte. Již jsme uvedli, že dovolená nemusí být čerpána vcelku a naopak může být “prodlužována”. Naopak však neplatí, že měl by zaměstnavatel povinnost vyhovět žádosti rodiče na návrat v dřívějším termínu, než bylo původně plánováno.

Jak to máte vy?

Pokud byste byste dnes odcházela na rodičovskou dovolenou, jakou délku byste zvolila? Podle vašeho názoru a zkušenosti – jak je ideálně dlouhé období, aby se matka věnovala výhradně dítěti? Kdy jste naopak začala cítit potřebu nějaké vlastní aktivity? Vaše názory a zkušenosti nás zajímají. Podělte se o ně a diskutujte s námi a ostatními mámami na našem facebooku.

zdroj: Ministerstvo práce a sociálních věcí
Detaily k výměře rod. příspěvku lze nalézt na http://portal.mpsv.cz/soc/ssp/obcane/rodicovsky_prisp.

Příspěvek převzat z kariérního portálu: http://www.mamavpraci.cz

 


Leave a Reply

diskuzní fórum   Vytvořte si vlastní diskusní fórum, poradnu nebo skupinu, ... pro vás a vaše kamarádky.