diskuzní fórum   Vytvořte si vlastní diskusní fórum, poradnu nebo skupinu, ... pro vás a vaše kamarádky.

Psychomotorický vývoj dítěte

NašeBatole.cz – pro maminky, děti a rodina | Magazín o dětech do 3 let

Při sledování vývoje v prvních letech života se nejčastěji hodnotí vývoj duševních a pohybových dovedností – tzv. psychomotorický vývoj (PMV). Jednotlivé dovednosti jsou charakteristické pro určité věkové období a vyskytují se u převážné většiny zdravé populace tohoto věku. Důležitým kritériem je posouzení, zda PMV jedince odpovídá věkovým normám nebo zda dochází k jeho opožďování. Zpomalený PMV může poukazovat na tělesné postižení dítěte nebo sociální či psychickou deprivaci dítěte.

Při vyšetřování PMV věnuje praktický lékař pro děti a dorost zvýšenou pozornost malým dětem, zejména kojencům do 1 roku, které rychle rostou a rychle získávají nové dovednosti. Toto období je klíčové k rozpoznání rizikových dětí, které se ve vývoji opožďují.

Dětský věk pro přehlednost dělíme na:

 • období novorozenecké – do 4 týdnů od narození
 • období kojenecké – do 1 roku
 • období batolecí – do 3 let
 • období předškolní – do 6 let
 • období školní – do 15 let (ukončení základní školní docházky)

Základní sledované parametry PMV:

 • hrubá motorika
 • jemná motorika
 • vývoj řeči
 • sociální vývoj
 • vyšetření reflexů

K vyšetřování PMV přistupujeme v co možná nejideálnějších podmínkách pro dítě (vhodná teplota okolí, přibližně 1 hodinu po jídle, dítě vyspané, úlekové reflexy až na konci vyšetření).

Hrubá motorika

Při vyšetřování hrubé motoriky sledujeme hybnost, polohu hlavy, trupu a končetin ve 3 základních polohách – na zádech, na břiše a ve svislé vzpřímené poloze. Základní tzv. uzlové body hrubé motoriky jsou:

 • 3. měsíc – dítě „pase koníčky“ (v poloze na břiše zvedne hlavu a opírá se o lokty)
 • 5. – 6. měsíc – překulí se z břicha na záda
 • 6. – 7. měsíc – překulí se ze zad na břicho
 • 8. měsíc – dostává se na všechny 4 končetiny
 • 9. měsíc – leze a sedí bez opory
 • 10. -11. měsíc – přitahuje se do stoje
 • 12. měsíc – stojí s oporou a obchází nábytek
 • 15. měsíc – začne samostatně chodit bez opory
 • 2 roky – dítě běhá, šplhá po schodech
 • 3 roky – krátce stojí na jedné noze
 • 4 roky – střídá nohy při chůzi do schodů
 • 5 let – umí skákat po jedné noze

Jemná motorika

 • 1. měsíc – sleduje očima světlé předměty, prsty zaťaté v pěst
 • 3. měsíc – hraje si s rukama, sleduje očima
 • 6. měsíc – sahá po hračce, předá věci z ruky do ruky
 • 9. měsíc – koordinace ruka-oko-ústa
 • 12. měsíc – nůžkový úchop rukou (opozice palce)
 • 18. měsíc – čmárá po papíře, vše zkoumá, staví 2-3 kostky na sebe
 • 2 roky – samo se krmí lžičkou, obrací jednotlivé stránky
 • 3 roky – obkreslí kruh
 • 4 roky – kreslí hlavonožce (kreslené postavě chybí trup)

Vývoj řeči

 • 1. měsíc – pláčem dává najevo nespokojenost (hlad, zima), utiší se hlasem matky
 • 3. měsíc – brouká si, obrací se za zvukem
 • 6. měsíc – najde zdroj zvuku očima
 • 9. měsíc – zdvojuje slabiky
 • 12. měsíc – umí máma, táta
 • 18. měsíc – umí cíleně používat alespoň 5 slov
 • 2 roky – umí cíleně používat alespoň 20 slov, řekne si o jídlo, pití, toaletu
 • 3 roky – používá jednotné a množné číslo, naslouchá příběhu
 • 4 roky – popíše obrázek, mluví s ostatními
 • 5 let – bezchybná výslovnost

Sociální vývoj

 • 1. měsíc – koncem 1. měsíce náznak úsměvu
 • 3. měsíc – usmívá se spontánně
 • 6. měsíc – raduje se z pozornosti
 • 9. měsíc – obava z cizích lidí
 • 12. měsíc – ukazuje blízké osobě náklonnost
 • 2 roky – používá lžíci, hrneček, přes den se nepomočí
 • 3 roky – dělí se s ostatními, rádo pomáhá doma
 • 4 roky – hraje si v kolektivu, má kamarády
 • 5 let – spolupracuje při hře s ostatními

Přečtěte si také:

 • Vzácná kytkaVzácná kytka Je tomu už dost let, co můj malý syn přinesl ze školky semínko. „Dal mi ho Denis. Prý je to pěkná kytka. Mami, můžu si ji zasadit u dědy na zahrádky?“ Zeptal se syn a ukázal semínko. […]
 • Bolesti v křížiBolesti v kříži Bolesti celého hybného systému, včetně bolestí páteře, jsou celosvětově prakticky nejčastější bolestí, která trápí spoustu nemocných. Jejich počet stoupá i proto, že se prodlužuje věk […]
 • Mateřská dovolenáMateřská dovolená Mateřská dovolená souvisí s porodem a péčí o narozené dítě. Zaměstnaná  žena má  nárok na mateřskou dovolenou po dobu 28 týdnů. Jestliže však  porodí zároveň dvě nebo více dětí a  jde o […]
 • Adam a EvaAdam a Eva Má sestra bydlí na vesnici. Má dvě děti, Lucku a Petříka. Žijí v domku u lesa, nedaleko přehrady, uprostřed krásné přírody. Při jedné z procházek s dětmi po okolí, šli právě kolem lesa, […]
 • Jak naučit ohleduplnostJak naučit ohleduplnost Představte si, že bydlíte v paneláku, v němž se všechno rozléhá a pod vámi žije stará paní. Když si vaše děti hrají na honěnou nebo jen tak poskakují sem a tam, o poschodí níže to duní a […]
 • Aloe VeraAloe Vera V minulém desetiletí vzrostl zájem o používání přírodních organických produktů. Využívají se ke zmírnění mnoha zdravotních problémů a k posilování imunitního systému, což vede i k menší […]

Leave a Reply

diskuzní fórum   Vytvořte si vlastní diskusní fórum, poradnu nebo skupinu, ... pro vás a vaše kamarádky.