diskuzní fórum   Vytvořte si vlastní diskusní fórum, poradnu nebo skupinu, ... pro vás a vaše kamarádky.

Psychický vývoj z pohledu genderové diferenciace

NašeBatole.cz – pro maminky, děti a rodina | Magazín o dětech do 3 let

Genderovou roli lze chápat jako socio-kulturně vymezený komplex vlastností a rovněž projevů chování, které jsou pro jedince daného pohlaví považovány za charakteristické a zásadní.

Je třeba si uvědomit, že na rozvoji genderové identity se primárně podílí rodina, protože právě v ní má dítě příležitost vidět reprezentanty obou genderových rolí, model muže a ženy (v tomto ohledu se nabízí otázka, zdali by registrovaní partneři měli mít právo pro adopci dítěte), a ve vztahu ke svému pohlaví je také určitým způsobem vychováváno. Znamená to tedy, že dítě velmi brzy zjistí, jak je v rámci systému hodnoceno a nazíráno na jeho pohlaví, jaké požadavky jsou na roli chlapce či dívky kladeny. Dítě pochopí, jak jsou lidé určitého pohlaví hodnoceni, resp. za co, a v závislosti na tomto je schopno si osvojit příslušné normy chování.

Bylo by chybné se domnívat, že zdrojem zkušenosti je pouze chování otce a matky ve vztahu k dítěti. Nezanedbatelnou roli podílející se na vývoji dítěte zaujímá i vzájemné chování rodičů. Toto chování totiž slouží jako vzor intergenderového vztahu, resp. interakce mezi pohlavími (např. dominantní otec a submisivní matka v dítěti navodí dojem, že toto postavení je v rámci společenského systému považováno za standardní).

Diferenciačně ve vztahu ke gender působí na dítě rovněž společnost. Modely žádoucího chování, resp. příklady potrestání nežádoucích jevů prezentují velice účinně např. média. To je také jeden ze zásadních důvodů, proč jsou děti stejného pohlaví podobnější. Je to totiž právě tlak ze strany společnosti, který je přiměje, aby plně akceptovaly genderově předurčené hodnoty, postoje a způsoby chování.

Dítě může být ve vztahu ke své genderové roli aktivním činitelem. Odlišnost od „normálních“ způsobů prožívání či chování se může projevit již v dětství (např. dítě-dívka si místo panenek bude hrát s autíčky). Chování jedince, které není v souladu s normami, jež udává společenský systém, bude následně vyvolávat jiné, často nesouhlasné reakce a následně ovlivňovat celkové sebepojetí dítěte.

VÁGNEROVÁ, Marie, Vývojová psychologie I. (Dětství a dospívání), Praha, Nakladatelství Karolinum, 2005.

Přečtěte si také:

  • Prvorozené děti budou vládci a pečovateléPrvorozené děti budou vládci a pečovatelé Narodit se jako první z řady sourozenců je pro nás více určující než geny, pohlaví nebo sociální původ. Lze tedy prvorozeným vyčítat, pokud působí poněkud upjatě, konzervativně nebo […]
  • Houbové tajemstvíHoubové tajemství Když jsme byly já a má sestra malé, rodiče koupili zahrádku, abychom měly čerstvé ovoce a zeleninu. My jsme zahrádku a její okolí braly jako místo pro hry a zábavu. Prolezly jsme malý […]
  • MedvědMedvěd Tento příběh se odehrál zhruba v době, kdy můj syn Lukáš a kamarádčin Ondra měli čtyři roky. Ten den jsem si s kamarádkou naplánovala výlet do hor. Kluci byli sice na výšlapy zvyklí, […]
  • Téměř čtvrtina maminek by si přála tři dětiTéměř čtvrtina maminek by si přála tři děti Statistici bijí na poplach, Češi stárnou a dětí se rodí méně, než by bylo  potřeba. Jak je to s preferencemi českých maminek ohledně ideální velikosti rodiny a počtu dětí? Na to se ve svém […]
  • Chceme druhé dítě? A kdy?Chceme druhé dítě? A kdy? Na tuto otázku máme každý jiný názor. Jako ve všem i tady máme plusy i mínusy. Mít děti brzy po sobě, či nechat mezi sourozenci delší věkový odstup? Spouta žen, drtivá většina mají děti […]
  • Jogurtové muffiny s lentilkamiJogurtové muffiny s lentilkami Ingredience: 2 vejce, 1 hrnek cukru, 1 hrnek jogurtu, 100g rozpuštěného másla, prášek do pečiva, 2 hrnky polohrubé mouky. Postup: Všechny suroviny smícháme. Formy na mufiny vymažeme […]

Leave a Reply

diskuzní fórum   Vytvořte si vlastní diskusní fórum, poradnu nebo skupinu, ... pro vás a vaše kamarádky.