diskuzní fórum   Vytvořte si vlastní diskusní fórum, poradnu nebo skupinu, ... pro vás a vaše kamarádky.

Psychický vývoj z pohledu genderové diferenciace

NašeBatole.cz – pro maminky, děti a rodina | Magazín o dětech do 3 let

Genderovou roli lze chápat jako socio-kulturně vymezený komplex vlastností a rovněž projevů chování, které jsou pro jedince daného pohlaví považovány za charakteristické a zásadní.

Je třeba si uvědomit, že na rozvoji genderové identity se primárně podílí rodina, protože právě v ní má dítě příležitost vidět reprezentanty obou genderových rolí, model muže a ženy (v tomto ohledu se nabízí otázka, zdali by registrovaní partneři měli mít právo pro adopci dítěte), a ve vztahu ke svému pohlaví je také určitým způsobem vychováváno. Znamená to tedy, že dítě velmi brzy zjistí, jak je v rámci systému hodnoceno a nazíráno na jeho pohlaví, jaké požadavky jsou na roli chlapce či dívky kladeny. Dítě pochopí, jak jsou lidé určitého pohlaví hodnoceni, resp. za co, a v závislosti na tomto je schopno si osvojit příslušné normy chování.

Bylo by chybné se domnívat, že zdrojem zkušenosti je pouze chování otce a matky ve vztahu k dítěti. Nezanedbatelnou roli podílející se na vývoji dítěte zaujímá i vzájemné chování rodičů. Toto chování totiž slouží jako vzor intergenderového vztahu, resp. interakce mezi pohlavími (např. dominantní otec a submisivní matka v dítěti navodí dojem, že toto postavení je v rámci společenského systému považováno za standardní).

Diferenciačně ve vztahu ke gender působí na dítě rovněž společnost. Modely žádoucího chování, resp. příklady potrestání nežádoucích jevů prezentují velice účinně např. média. To je také jeden ze zásadních důvodů, proč jsou děti stejného pohlaví podobnější. Je to totiž právě tlak ze strany společnosti, který je přiměje, aby plně akceptovaly genderově předurčené hodnoty, postoje a způsoby chování.

Dítě může být ve vztahu ke své genderové roli aktivním činitelem. Odlišnost od „normálních“ způsobů prožívání či chování se může projevit již v dětství (např. dítě-dívka si místo panenek bude hrát s autíčky). Chování jedince, které není v souladu s normami, jež udává společenský systém, bude následně vyvolávat jiné, často nesouhlasné reakce a následně ovlivňovat celkové sebepojetí dítěte.

VÁGNEROVÁ, Marie, Vývojová psychologie I. (Dětství a dospívání), Praha, Nakladatelství Karolinum, 2005.

Přečtěte si také:

  • Životospráva při léčbě atopického ekzémuŽivotospráva při léčbě atopického ekzému Atopický ekzém je chronické, silně svědivé, kožní onemocnění, které je spojené s častým rodinným výskytem astmatu nebo senné rýmy. Sklon k těmto třem chorobám, pro které se používá […]
  • Maso v naší stravěMaso v naší stravě Čím déle se věnuji výživě, tím víc si uvědomuju, jak jsem byla po prvních letech studia zdravé výživy dogmatická. Maso se stalo i u nás doma na určitý čas tabu, byla jsem přesvědčena o […]
  • Vánoční dárkyVánoční dárky Opět se nám blíží čas vánoční a tím také potřeba nakupovat vánoční dárky. Podle průzkumů až 50% lidí nechává nákupy vánočních dárků na poslední chvíli, tedy na posledních 14 dnů před […]
  • Souboj mezi látkovými a papírovými plenami nemá vítězeSouboj mezi látkovými a papírovými plenami nemá vítěze Látkové pleny se po letech stávají znovu součástí výbavičky, kterou nastávající matky pořizují své ratolesti. Zatímco 90. Léta byla zcela ve znamení papírových plen, dnes opět přibývá žen, […]
  • Psychomotorický vývoj dítěte 07.měsícPsychomotorický vývoj dítěte 07.měsíc Do konce tohoto měsíce, by dítě mělo být schopno: krmit se sušenkami nebo rohlíkem, či jinou bezpečnou potravinou vyluzovat zvuky jako foukání či pískání přes rty ... […]
  • ZOO PrahaZOO Praha Kdo nebyl v ZOO Praha jako by nebyl vůbec. Za posledních pět let se to tu  hodně změnilo. Povodně, které zničily celou spodní část pražské ZOO způsobily, že rok od roku se domovy zvířat […]

Leave a Reply

diskuzní fórum   Vytvořte si vlastní diskusní fórum, poradnu nebo skupinu, ... pro vás a vaše kamarádky.