diskuzní fórum   Vytvořte si vlastní diskusní fórum, poradnu nebo skupinu, ... pro vás a vaše kamarádky.

Psychický vývoj z pohledu genderové diferenciace

NašeBatole.cz – pro maminky, děti a rodina | Magazín o dětech do 3 let

Genderovou roli lze chápat jako socio-kulturně vymezený komplex vlastností a rovněž projevů chování, které jsou pro jedince daného pohlaví považovány za charakteristické a zásadní.

Je třeba si uvědomit, že na rozvoji genderové identity se primárně podílí rodina, protože právě v ní má dítě příležitost vidět reprezentanty obou genderových rolí, model muže a ženy (v tomto ohledu se nabízí otázka, zdali by registrovaní partneři měli mít právo pro adopci dítěte), a ve vztahu ke svému pohlaví je také určitým způsobem vychováváno. Znamená to tedy, že dítě velmi brzy zjistí, jak je v rámci systému hodnoceno a nazíráno na jeho pohlaví, jaké požadavky jsou na roli chlapce či dívky kladeny. Dítě pochopí, jak jsou lidé určitého pohlaví hodnoceni, resp. za co, a v závislosti na tomto je schopno si osvojit příslušné normy chování.

Bylo by chybné se domnívat, že zdrojem zkušenosti je pouze chování otce a matky ve vztahu k dítěti. Nezanedbatelnou roli podílející se na vývoji dítěte zaujímá i vzájemné chování rodičů. Toto chování totiž slouží jako vzor intergenderového vztahu, resp. interakce mezi pohlavími (např. dominantní otec a submisivní matka v dítěti navodí dojem, že toto postavení je v rámci společenského systému považováno za standardní).

Diferenciačně ve vztahu ke gender působí na dítě rovněž společnost. Modely žádoucího chování, resp. příklady potrestání nežádoucích jevů prezentují velice účinně např. média. To je také jeden ze zásadních důvodů, proč jsou děti stejného pohlaví podobnější. Je to totiž právě tlak ze strany společnosti, který je přiměje, aby plně akceptovaly genderově předurčené hodnoty, postoje a způsoby chování.

Dítě může být ve vztahu ke své genderové roli aktivním činitelem. Odlišnost od „normálních“ způsobů prožívání či chování se může projevit již v dětství (např. dítě-dívka si místo panenek bude hrát s autíčky). Chování jedince, které není v souladu s normami, jež udává společenský systém, bude následně vyvolávat jiné, často nesouhlasné reakce a následně ovlivňovat celkové sebepojetí dítěte.

VÁGNEROVÁ, Marie, Vývojová psychologie I. (Dětství a dospívání), Praha, Nakladatelství Karolinum, 2005.

Přečtěte si také:

  • TělocvikTělocvik Pryč jsou doby, kdy jsme se ve škole těšili na hodiny tělesné výchovy jako na spásu před vysedáváním v lavici a vtloukáním informací do hlaviček. Myslela jsem si, že nejsem ještě tak […]
  • Pohybové hrátky s dětmiPohybové hrátky s dětmi Přemýšlíte, jak zaujmout děti, být spolu a užívat si každé chvilky, kterou mateřství přináší. Vyzkoušejte různé pohybové říkanky. Skáče míček Hopy, hopy, skáče míček, skáče míček […]
  • Jak tě vidí – říkankaJak tě vidí – říkanka Vyleť výš a výš, jen tak uvidíš, jak tě vidí v letu ptáček, sluníčko a modrý mráček.   Dítě leží bříškem na míči a míč s dítětem nakláníme dopředu a dozadu. Rodič a […]
  • Vánoční dárek pro synovceVánoční dárek pro synovce Asi se budete divit, ale největší radost jsem letos měla z dřevěného vláčku, který jsem koupila pro synovce. Vybrala jsem ho na vánočních trzích. Úplně obyčejný, dřevěný, nenabarvený […]
  • Na statku – ČíslaNa statku – Čísla Začni otáčet kolečkem a užiješ si spoustu zábavy s čísly. Čeká tě knížka plná zvířátek! Obsahuje 12 stránek, krásné ilustrace. Koupit zde: […]
  • Zvyšování morálky dětíZvyšování morálky dětí Výuka děti s heslem: "Pokud to je špatné uvnitř, je to dobré pro nikoho, "může pomoct udržet jejich motivy upřímně a čisté. Přečtěte si znalecký posudek o výchově dětí, které používá […]

Leave a Reply

diskuzní fórum   Vytvořte si vlastní diskusní fórum, poradnu nebo skupinu, ... pro vás a vaše kamarádky.