diskuzní fórum   Vytvořte si vlastní diskusní fórum, poradnu nebo skupinu, ... pro vás a vaše kamarádky.

Neverbální komunikace v raném věku dítěte

NašeBatole.cz – pro maminky, děti a rodina | Magazín o dětech do 3 let

Neverbální komunikace v raném věku dítěte představuje hlavní dorozumívací kanál mezi dítětem a osobami v jeho okolí. Záměrné pohyby dítěte pomáhají získávat pozornost osob v okolí a dítě se může dělit s osobami o svoje potřeby, pocity i obavy.

Neverbální komunikace dává možnost dítěti vyjádřit se mnohem dříve, než se naučí komunikovat verbálně. Osoby v okolí dítěte mohou pomocí neverbální komunikace dítěte usuzovat a sledovat sociální, emoční a kognitivní vývoj dítěte. Se schopností vysílat neverbální signály a rozumět jim se nerodíme, ale osvojujeme si je v dětství. Děti se musí naučit emoční inteligenci, pravidla komunikace, např. pravidlo rovnováhy (rovnováha v sociálních vztazích a neverbální signály působící na rovnováhu), pravidla upravující chování (např. dítě se naučí uhýbat pohledem až ve 4 letech), pravidla způsobu komunikace s vrstevníky nebo s dospělými.

Neverbální komunikace je prostředek dítěte k interakci s ostatními lidmi. Schopnost účinné komunikace je významná pro každý aspekt našeho života. Komunikace s dětmi je jednou z důležitých součástí péče o děti. Vzájemná komunikace pomáhá dětem se rozvíjet a růst. Interakce je důležitá pro sociální, emoční i kognitivní vývoj. Aby byl vývoj akcelerující, je potřeba, aby osoby v okolí dítěte vnímali a reagovaly na jeho signály. Např. pláč může mít spoustu významů, liší se zvukem pláče, pohybem rtů, třením uší při pláči.

Doherty-Sneddon (2005) uvádí zásady při komunikaci s dětmi. Jsou to:

 • Záměrnost: V raném dětství, zejména v prvních měsících života dítěte, získáváme informace od dítěte neúmyslně. S přibývajícími měsíci získáváme informace od dítěte i z neverbálního chování. Veškeré chování v sobě nese informaci, ale samotná reakce na první pokusy o záměrnou komunikaci podporuje rozvoj komunikačních schopností dítěte.
 • Vizuální signály: Vizuální komunikační kontext umožňuje uskutečnit interakci a vysílat neverbální signály (pohledy, gestikulace rukou aj.), je základem schopnosti dítěte sdělovat svému okolí své myšlenky a pocity a současně porozumět ostatním lidem. Vizuální signály umožňují pozorovat emoční, kognitivní i fyziologické stavy dítěte.
 • Vrozenost komunikace: Děti se rodí s předpoklady nebo s dovednostmi ke komunikaci, které jsou ovlivněny zkušenostmi dítěte.
 • Komunikace je naučená: Přesto, že se každé dítě rodí s genetickou výbavou, která se rozvine a dá předpoklady vzniku komunikace, naplnění je značně ovlivněno zkušenostmi dítěte, které pak mají vliv na komunikaci jedince v dospělém věku. Kvalitní mezilidské interakce umožňují dětem používat a rozvíjet komunikační dovednosti.
 • Pozornost dospělých osob: Z dětských signálů nezíská dospělá osoba žádnou informaci, pakliže jim nebude věnovat dostatečnou pozornost. Zásadním předpokladem citlivosti vůči dětským potřebám je vnímavost.
 • Schopnost reakce: Bez schopnosti reagování není možné dosáhnout kvalitní komunikace s dětmi. Schopnost reakce zahrnuje jak časové hledisko, tak způsob reagování na signály dítěte. Tato zásada je důležitá pro získání sebejistoty dítěte.
 • Opora: Opora neboli pomoc dospělého, kterou prokazuje při vzájemné dorozumívání.

Horňáková a kol. (2005) doplňují zásady komunikace s dětmi o:

 • Komunikaci z očí do očí, tváří v tvář: Při komunikaci s dítětem je vhodné komunikovat vsedě, nebo si ho položit na klín, aby dítě vidělo do tváře osoby, se kterou komunikuje. Může tak lépe vidět zaměření pohledu, pohyby rtů a jazyka. Na druhé straně může i druhá osoba více vnímat dítě, např. cítit zrychlený dech při pocitu štěstí, sledovat jeho zaměření pohledu.
 • Neukvapovat se, ale čekat: Osoby v okolí dítěte by měly počkat na reakci dítěte. Dle výzkumů čekají osoby v okolí dítěte na reakci 1 sekundu, přitom dítě, které se učí komunikovat se svým okolím, potřebuje mnohem více času. Čekání dá dítěti možnost vyjádřit se svým způsobem.
 • Sledovat zájem dítěte: Dítě, které se o něco zajímá, sleduje, myslí na danou věc. Tuto situaci je vhodné použít ke komunikaci, dítěti se zvyšuje motivace ke komunikaci.
 • Opakování: Dítě se učí novým věcem, včetně osvojování si komunikace, pomocí opakování.
 • Řeč těla – gesta: Pomocí neverbálních projevů, gest, je dítě schopno přesněji pochopit význam sděleného a naučí se samo neverbálně komunikovat.
 • Vyladění se na úroveň komunikace dítěte: Dítěti je nutné přizpůsobit tempo komunikace i délku komunikačního aktu.
 • Výměna rolí: Komunikovat neznamená pouze sdělovat komunikantovi, ale také sdílet, naslouchat. Výměnu rolí při komunikaci si dítě musí osvojit v průběhu osvojování si komunikace se svým okolím.
 • Interpretace: Pomocí interpretace komunikačních pokusů dítěte si dítě začíná uvědomovat, že ho okolí poslouchá, že ovlivňuje okolí a snaží se mu porozumět. Zvláště důležitá je interpretace v době, kdy dítě přechází od nezáměrné komunikace k záměrné, asi v 8 měsících.
 • Napodobování: Napodobováním pohybů těla a rukou, výrazů tváře či zvuků se rozvíjí u dítěte záměrná komunikace, komunikační schopnosti či porozumění.
 • Správný komunikační vzor: Dítě napodobuje osoby ve svém okolí, včetně komunikace.

Přestože osvojování si mezilidského dorozumění a porozumění si pomocí jazyka trvá celý život, k nejdynamičtější fázi rozvoje jazykových kompetencí patří období od prvního pláče novorozeněte po první slova.

Rané kontakty s rodiči či s lidmi v okolí dítěte, vrozené vlohy, zkušenosti a vývojové procesy, spolu ovlivňují emocionální povahu dítěte, která se pak odrazí i na jeho projevech, včetně neverbálních. Všichni lidé se rodí s biologickými reakcemi na podněty (s pocity a signály), které se pak podílejí na komunikaci i motivaci, navzájem spolu reagují, kombinují se zkušenostmi a předurčují jak jednáme.

Přečtěte si také:

 • Používání dudlíkuPoužívání dudlíku Pláče vám vaše miminko? Je neklidné, saje si paleček nebo usíná u vašeho prsu? Budí se Vám batolátko a vyžaduje váš prs nebo chce být u vás? Zkuste mu dát dudlík a uvidíte, zda mu bude […]
 • Originální dětský pokojOriginální dětský pokoj Má sestra má dvě děti, dvanáctiletého syna a jedenáctiletou dceru. Bohužel, jejich byt není tak velký, aby každé z dětí mělo svůj vlastní pokoj. A tak mají společný dětský pokojík. Když […]
 • Děti nejsou na dálkové ovládáníDěti nejsou na dálkové ovládání Znáte to! Potřebujete se např. rychle vypravit ven (můžete si doplnit jakoukoli jinou podobnou situaci). Opravdu spěcháte, ale vaše dítě je zrovna zaměstnáno nějakou velmi důležitou […]
 • Ukolébavka pro děťátko – Halí, belíUkolébavka pro děťátko – Halí, belí Ukolébavka, kterou zpíváte každý večer je tím nejkrásnějším rituálem na usínání. Váš příjemný hlas, dotyky a hlazení, dokážou děťátko krásně uklidnit a připravit na spánek. V každé rodině […]
 • Většina rodičů považuje za důležité kontrolovat, na co se jejich děti dívají v televiziVětšina rodičů považuje za důležité kontrolovat, na co se jejich děti dívají v televizi 98% rodičů v České republice považuje za důležité kontrolovat, jaký program jejich dětí sledují v televizi. Ukázal to průzkum pro Radu pro rozhlasové a televizní vysílání (RRTV), který […]
 • Klub HamánekKlub Hamánek Hamánek, tradiční výrobce kojenecké výživy v České republice, právě spustil svůj klub – klub Hamánek. Přináší tak další výhody pro jeho zákazníky. Na jednom místě se tak můžete dozvědět […]

Leave a Reply

diskuzní fórum   Vytvořte si vlastní diskusní fórum, poradnu nebo skupinu, ... pro vás a vaše kamarádky.