diskuzní fórum   Vytvořte si vlastní diskusní fórum, poradnu nebo skupinu, ... pro vás a vaše kamarádky.

Mravní stránka dětské povahy

NašeBatole.cz – pro maminky, děti a rodina | Magazín o dětech do 3 let

Každému se líbí ušlechtilý člověk, i když je někde slyše hlasy, že ušlechtilost k ničemu není, že hrubost a vychytralost více na světě dokážou.

Co činit?

Především buďte sami příkladem v ušlechtilém nazírání na svět kolem sebe. Udržujte dítě v kázni a rozumné životosprávě. Buďte pevní a důslední. Vyžadujte poslušnost, ale ne slepou, nýbrž odůvodňujte své rozkazy. Vyžadujte plnění úkolů, vyžadujte od dítěte zodpovědnost, samozřejmě úměrně jeho věku. 

Čemu se vyhýbat?

Vlastnímu, hrubému a neušlechtilému jednání, nedůslednosti, nečestnosti, nepravdivosti, nekázni, ledabylosti v životosprávě. Slabosti ve vztahu k dítěti, které si ji neváží. Vyhovování ve všem, hýčkání dítěte, zahrnování dítěte vším. Odstraňování všech potíží ze života dítěte. Napodobování jiných rodin, které mají odlišný názor na výchovu dítěte. Každému přehánění, tedy i kruté přísnosti, i příliš volné uzdě.

Pamatuj!

Pro vývoj charakteru není vždy příznivý honosný přepych a nadbytek. Trochu omezení nebude vašemu dítěti na škodu, ale budete – li m ve všem vyhovovat a budete – li je zahrnovat dary, jistě pokazíte jeho charakter. Odepřete si tedy tu radost a udělejte dar něčim vzácným. Ať dítě cítí, kolik námahy a práce vás dar stál. Neukazujte, že máte dosti peněž. Ukazujte spíše na práci a námahu. Pak bude dítě vděčnější.


Leave a Reply

diskuzní fórum   Vytvořte si vlastní diskusní fórum, poradnu nebo skupinu, ... pro vás a vaše kamarádky.