diskuzní fórum   Vytvořte si vlastní diskusní fórum, poradnu nebo skupinu, ... pro vás a vaše kamarádky.

Duševní rozvoj

NašeBatole.cz – pro maminky, děti a rodina | Magazín o dětech do 3 let

Každé dítě je jiné. Některé je bystré a čilé, jiné chápe pomaleji a je loudavé, některé je rychlé, ale nedbalé, jiné myslí pomalu, ale přesně, některé je obratnější v práci rukou, jiné zase myšlení. Je to zčásti zděděné, zčásti vliv výchovy. Na duševní rozvoj možno působit příznivě nebo nepříznivě. 

Co činit?

Opatřit dítěti možnost dětské společnosti jeho věku a schopností. Ptá – li se dítě, odpovědět pravdivě a srozumitelně. Vysvětluj mu to, čemu nerozumí a oč jeví zájem. Čti mu, vyprávěj a naváděj k vyprávění. Uč je práci rukou i práci mozku. Povzbuzuj dítě k tvoření. Dej mu nástroje, materiál a místo, kde není vyrušováno. Začni mu ukládat malou, ale pro ně významnou povinnost. Zaveď soutěž ve vhodné formě.

Čemu se vyhýbat?

Nespěchej na pomalé dítě. Nesměj se dětskému rozumování. Nesnaž se stůj co stůj předvádět dítě ve společnosti. Nemluv o dětských schopnostech v jeho přítomnosti. Nevysmívej se těm, které v soutěži prohrají. Neočekávej neúspěch.

Pamatuj!

Pro dítě je důležitější výchova než zděděné rysy povahy. Správnou výchovou můžeš tedy svému dítěti mnoho prospět. Dítě miluje povzbuzení a pochvalu. Rádo také dělá to, co se od něho očekává. Přes drobné neúspěchy musíte uznat, že celkem udělá to, co od něho očekáváte. Čekej tedy od něho to nejlepší.


Leave a Reply

diskuzní fórum   Vytvořte si vlastní diskusní fórum, poradnu nebo skupinu, ... pro vás a vaše kamarádky.