diskuzní fórum   Vytvořte si vlastní diskusní fórum, poradnu nebo skupinu, ... pro vás a vaše kamarádky.

Hodnocení obezity u dětí

NašeBatole.cz – pro maminky, děti a rodina | Magazín o dětech do 3 let

Obezita není určena pouze podle výše hmotnosti dítěte. Za obézní dítě považujeme takové, které má zmnoženou tukovou tkáň. Často se používá stanovení BMI (body mass index) podle vzorce: hmotnost v kg děleno druhou mocninou výšky v metrech, který ale není pro dětský věk zcela směrodatný. Je třeba vzít v úvahu také rychlost růstu, pohlaví nebo věk.

Norma světové zdravotnické organizace je 18,5 – 24,9 (kg/m2). Pro děti a dospívající jsou k dispozici percentilové grafy BMI, které umožňují porovnávat stav výživy dítěte ve srovnání s referenční populací. Další možností pro určení obezity je stanovení vrstvy podkožního tuku pomocí měření kožních řas tzv. kaliperem na určitých částech povrchu těla.


Leave a Reply

diskuzní fórum   Vytvořte si vlastní diskusní fórum, poradnu nebo skupinu, ... pro vás a vaše kamarádky.