diskuzní fórum   Vytvořte si vlastní diskusní fórum, poradnu nebo skupinu, ... pro vás a vaše kamarádky.

Dramaterapií k vyrovnanosti a pohodě

NašeBatole.cz – pro maminky, děti a rodina | Magazín o dětech do 3 let

dt

Dramaterapie je jedinečná technika vycházející ze spojení divadelních prvků a skupinové práce vedoucí k „nedivadelním“ účelům. Jejím cílem není umělecká hodnota či estetický zážitek publika. Je zaměřena na prospěch, jaký přináší svým účastníkům.

Každý, kdo se dramaterapie účastní, má možnost si hrát, prožívat všelijaké situace a příběhy, vstupovat do různých rolí, zažívat nová dobrodružství nebo také opakovat příběhy či situace ze svého života. Během lekce dramaterapie je téměř vše možné, můžete se stát králem, princeznou, šaškem, moudrou čarodějkou, slavným detektivem nebo svojí oblíbenou filmovou či knižní postavou. Techniky a aktivity vycházející z dramaterapie odbourávají stres, přinášejí nové podněty a vedou ke zlepšení komunikace, improvizace, kooperace, exprese, spontaneity.

Komu je určena

Dramaterapie je vhodná pro každého, kdo má zájem se věnovat sám sobě. Jde o odpočinkovou aktivitu, díky které se můžete odreagovat, odpočinout si od běžných starostí. Lekce dramaterapie ovšem nejsou zatím příliš dostupné veřejnosti. Jedinečnou příležitost mají obyvatelé Brna, kde v Centru Mandala nyní otevírají kurz nazvaný „Dramaterapie aneb středeční hraní“. Na tomto kurzu mají zájemci možnost seznámit se s dramaterapií a jejím pozitivním vlivem „na vlastní kůži“. Kurz je vhodný pro všechny zájemce ve věku 18-118 let bez ohledu na pohlaví, profesi, zájmy, počet dětí či společenský statut.

Co dramaterapie umožňuje

Díky různým dramaterapeutickým technikám, je možné vstupovat do rolí, improvizovat, objevovat nová témata a rozvíjet sebe sama. Dramaterapie podporuje rozvoj verbálních a neverbálních dovedností člověka a otevírá prostor pro sdílení. Pro ty, kteří své dojmy nechtějí sdílet s ostatními, je dramaterapeutická lekce hrou a prostorem pro odpočinek od vlastních životních rolí. Záleží na každém účastníkovi, jakým způsobem se do aktivit zapojí a co si z nich odnese.

Dramaterapie rozvíjí fantazii, kreativitu a spontaneitu, můžete během ní prožít velice nevšední chvíle. Můžete získat Nobelovu cenu za šplhání na sedmikrásky, zažít vylíhnutí dinosaura, probudit se v budoucnosti a komunikovat s novou formou existence nebo se stát vzácnou a obdivovanou masožravou rostlinou. Jakékoli přání či nápad s jakým na lekci přijdete, je možné realizovat – herecky obsadit a zahrát. Můžete být režisérem, hercem, vypravěčem či divákem svého příběhu.

Dramaterapie pracuje s časem a se zážitkem, poskytuje prostor pro práci s tématem každého jednotlivce. Není orientována na výsledek a kvalitu představení, nehodnotí se, jak kdo hraje, ale jde tu o objevení a rozvoj silných stránek každého z účastníků. Dramaterapie je kreativním procesem, který vede jak podpoře a rozvoji dovedností u zdravého člověka, tak také k léčbě, nemocného člověka. Díky působení prostředků, s nimiž dramaterapie pracuje, dochází ke snížení emočního tlaku a tím ke zlepšení duševního i fyzického stavu osob, které se účastní dramaterapeutických lekcí.

Dramaterapie jako prostor pro hraní si a odpočinek

Dramaterapie je z velké části místem pro hraní si, je to čas pro hry a odpočinek skrze nevšední aktivitu. Existuje množství her a aktivit, které spadají mezi dramaterapeutické a účastníkům přinášejí pocit uvolnění, radosti a smích. Účastníci dramaterapie mají možnost odstoupit od všedních starostí, na chvíli se vymanit z každodenní reality a užít si chvíle, kdy si mohou hrát, fantazírovat, být spontánní. Díky dramaterapii účastníci získávají schopnost uvolnit se, zvyšuje se jejich sociální interakce a schopnost kontroly emocí, dochází k posílení jejich sebedůvěry a sebeúcty.

Dramaterapie v Brně

V brněnském Centru Mandala na adrese Opletalova 6, v 1. patře (v blízkosti je zast. Česká) se nyní otevírá kurz Dramaterapie aneb středeční hraní. Více informací o kurzu a přihlášky najdete zde: http://www.centrum-mandala.cz/dramaterapie

 


Leave a Reply

diskuzní fórum   Vytvořte si vlastní diskusní fórum, poradnu nebo skupinu, ... pro vás a vaše kamarádky.