diskuzní fórum   Vytvořte si vlastní diskusní fórum, poradnu nebo skupinu, ... pro vás a vaše kamarádky.

Děti a emoce

NašeBatole.cz – pro maminky, děti a rodina | Magazín o dětech do 3 let

deti a emoceTato kniha je určena rodičům a pedagogům, kteří vychovávají děti a ovlivňují tak jejich emocionální život. Na pozadí krátkých, emočně zabarvených příběhů dvou rodičů a jejich čtyř dětí jsou představeny nejdůležitější emoce, se kterými se my i naše děti setkáváme.

Každé emoci je věnována samostatná kapitola, která obsahuje:
– vyprávění příběhu obsahujícího určitou emoční situaci
– komentář a doporučení pro rodiče a pedagogy
– otázky k tématu a praktická cvičení ( tělesná, dechová, tvořivá dílna)
– hry rozvíjející vnímavost a další dovednosti v kontextu konkrétní emoční situace
– básničku a písničku
– náměty pro samostatná cvičení doma
– poselství kapitoly pro děti, rodiče a pedagogy

Cílem knihy je pomoci rodičům, pedagogům a všem, kteří vstupují do života dětí, rozvíjet u nich zvědavost, otevřenou mysl, sebedůvěru a sebepřijetí, zvládání strachu a dalších silných emocí, schopnost soustřední a nalézání klidu, schopnost objektivního vnímání toho, co se děje uvnitř nás i vně, schopnost naladit se na emoce blízkých, rozvíjet soucit a laskavost, sociální kompetence a pocit sounáležitosti.

Koupit zde: http://www.albatrosmedia.cz/deti-a-emoce.html


Leave a Reply

diskuzní fórum   Vytvořte si vlastní diskusní fórum, poradnu nebo skupinu, ... pro vás a vaše kamarádky.