diskuzní fórum   Vytvořte si vlastní diskusní fórum, poradnu nebo skupinu, ... pro vás a vaše kamarádky.

Znakování s miminky – baby signs

NašeBatole.cz – pro maminky, děti a rodina | Magazín o dětech do 3 let

Jednou z možností, jak se lépe dorozumět s dítětem v raném věku je znakování či baby signs. Komunikace prostřednictvím přirozených gest je vlastní dětem v kojeneckém a batolecím věku. Děti touží po komunikaci, ale ještě neovládají svá mluvidla natolik, aby mohly používat obecně srozumitelnou formu komunikace mluvenou řečí. Přirozená gesta používají děti mnohem dříve, než se naučí verbálně komunikovat. Gesta lze rozvinou do funkčního komunikačního systému znakování s miminky. Dítě je schopno srozumitelněji komunikovat se svým okolím asi o 10 měsíců dříve. Tím se může podpořit i jeho kognitivní, pohybový i citový vývoj. Lze tak předcházet i případným frustracím dítěte z neschopnosti vyjádřit své pocity, přání a potřeby.

Děti si vytvářejí gesta a pohybové symboly spontánně samy, je to pro ně přirozený způsob komunikace, dokud nezačnou ovládat svá mluvidla. Učí se nápodobou. Vidí blízké osoby jak gestikulují a snaží se je napodobit.

Znakování s miminky je komplexní systém, jehož hlavním cílem je rozvoj řeči dítěte. Tato komunikace přistupuje multisenzoriálně. Výsledkem multisenzoriálního přístupu je lepší zapamatování si slov a s tím i konkrétní podpora rozvoje řeči.

Základem je spojení mluveného slova s neverbálním znakem, který zastupuje konkrétní předmět, osobu, zvíře, činnost či situaci. Znaky z tohoto systému pocházejí z přirozených gest. Mezi neverbální prostředky systému patří gesta, mimika, pohyby celého těla. Znaková složka v systému je v třírozměrném prostoru. Verbální složku musí dělat jedinec, který mluvenou řeč ovládá. Vizuo-motorika dává systému srozumitelnost a jednoduchost.

Doba začátku používání systému souvisí se zdokonalováním zrakového vnímání, s vývojem hrubé i jemné motoriky, s rozvojem myšlení a paměti dítěte. Nezbytně důležitý předpoklad je, že veškeré osvojování je formou zábavy. Dalším předpokladem je, že slovo verbálně vyslovované musí být slyšet, že znak musí být vidět, musí patřit k situaci a nesmí se jimi přetěžovat dítě. Program byl započat před 20 lety v Kalifornské univerzitě Dr. Lindou Acredolovou a Dr. Susan Goodwynovou.


Jeden komentář k “Znakování s miminky – baby signs

Leave a Reply

diskuzní fórum   Vytvořte si vlastní diskusní fórum, poradnu nebo skupinu, ... pro vás a vaše kamarádky.