diskuzní fórum   Vytvořte si vlastní diskusní fórum, poradnu nebo skupinu, ... pro vás a vaše kamarádky.

Začínáme mluvit

NašeBatole.cz – pro maminky, děti a rodina | Magazín o dětech do 3 let

S prvním rokem života přicházejí i první pokusy o mluvení. Jedná se zpočátku o krátká slovní vyjádření, která mají spojitost se situacemi, osobami, zvířaty a věcmi (ham,máma,haf,tú). Tato jednoslovná vyjádření však představují celou větu nebo reakci na danou situaci,  jak nám ji chce dítě sdělit podle sebe.

Hodně často se setkáváme s tím, že citoslovce nahrazují slovesa (hop znamená házím,….). V této době je nutno dávat dítěti pozitivní zpětnou vazbu a rozšiřovat jeho slovní zásobu. Začínají vznikat věty s více slovy (máma dá ham). Pokud s dítětem komunikujeme a podporujeme jeho mluvení, na konci prvního roku  má již jeho slovní zásoba asi 100 slov (toto číslo je velmi orientační a u každého jedince jiné).

Pro vývoj řeči má význam sluchové vnímání. Dítě se musí naučit poznávat rozdíly mezi zvuky a artikulací hlásek. Jakýkoliv problém se sluchem je pro dítě značnou nevýhodou. Pro dítě se sluchovou vadou je nutné odborné vedení již od prvních měsíců života.

Na vývoj řeči má význam také zrak, dítě sleduje naše mluvidla a je proto pro něj důležité, aby nás bylo nejen slyšet, ale i vidět.

V prvním roce života potřebuje dítě  zažívat pocit bezpečí, aktivita by měla být  hlavně na straně rodičů. Po druhém roce se snažíme dosáhnout komunikační kompetence dítěte, schopnosti se domluvit.

Přečtěte si také:

  • Jak naučit dítě na nočníkJak naučit dítě na nočník Pro dítě je nejtěžší, když se 2-3 roky (někdy i déle) domníváme, že na učení celé řady dovedností je ještě malé, až příliš pomáháme, neučíme-neříkáme. Po druhém, třetím roce se nám zdá […]
  • Vývoj dítěte v 1.–3. roceVývoj dítěte v 1.–3. roce Rodiče malých dětí potřebují kromě rodičovské lásky, instinktu a trpělivosti ještě fundované a ověřené informace, které jejich výchovnou snahu zodpovědně podpoří. Simona Lazzari, […]
  • Co s volným časemCo s volným časem Děti potřebují, aby se jim rodina věnovala co nejvíc a podporovala tak jejich přirozený vývoj. Batolecí věk (od jednoho roku do tří let) je totiž velice důležitým obdobím pro formování […]
  • Podporujeme vývoj dítětePodporujeme vývoj dítěte Po ukončeném prvním roce života děti potřebují, aby se jim rodina věnovala co nejvíc a podporovala tak jejich přirozený vývoj. Batolecí věk, to je věk asi od jednoho roku do tří let  je […]
  • Psychomotorický vývoj dítěte 10.měsícPsychomotorický vývoj dítěte 10.měsíc Do konce tohoto měsíce, by dítě mělo být schopno: stát pokud se něčeho drží vytáhnout se do vzpřímené polohy ze sedu pohybovat se samostatně, například se […]
  • Psychomotorický vývoj dítěte 12.měsícPsychomotorický vývoj dítěte 12.měsíc Do konce tohoto měsíce, by dítě mělo být schopno: chodit okolo nábytku (od 12-13 měsíců) samostatně se pohybovat, např. lezením po rukou ... pravděpodobně bude schopno: hrát […]

Leave a Reply

diskuzní fórum   Vytvořte si vlastní diskusní fórum, poradnu nebo skupinu, ... pro vás a vaše kamarádky.