diskuzní fórum   Vytvořte si vlastní diskusní fórum, poradnu nebo skupinu, ... pro vás a vaše kamarádky.

Vztah k dítěti

NašeBatole.cz – pro maminky, děti a rodina | Magazín o dětech do 3 let

Rodiče mají velký vliv na dítě v době, kdy se dítě nejrychleji učí a chápe. Proto mají i velkou odpovědnost za jeho výchovu.

Přátelský vztah

  • Dívejte se na své dítě jako na samostatnou osobnost.
  • Dítě cítí právě tak jako dospělý.
  • Buď k němu slušný a laskavý.
  • Hovoř s ním o některých plánech v domácnosti, např. co koupit, opravit, aby dítě cítilo sounáležitost s rodinným kolektivem.
  • Dávej mu nějakou pravidelnou povinnost v tomto kolektivu, a to od jeho batolivého věku.
  • Važ si jeho důvěry, jeho názorů a plánů.


Čestný vztah

  • Dokazuj svým chováním ustavičně, že dovedeš držet slovo.
  • Chovej se tak, aby se dítě k tobě nebálo přijít s jakýmkoli dotazem, i kdyby z okolí vycítilo, že je to dotaz choulostivý. Dej mu znát, že dostane vždycky pravdivou odpověď.

Leave a Reply

diskuzní fórum   Vytvořte si vlastní diskusní fórum, poradnu nebo skupinu, ... pro vás a vaše kamarádky.