diskuzní fórum   Vytvořte si vlastní diskusní fórum, poradnu nebo skupinu, ... pro vás a vaše kamarádky.

Vývoj řeči

NašeBatole.cz – pro maminky, děti a rodina | Magazín o dětech do 3 let

Do tohoto čtvrtletí přichází dítě často již s několika slovy. Ve skutečnosti jim ještě nerozumí, ale dovede už vládnout svými mluvidly. Teprve po prvním roce vstupuje však dítě do období vývoje vlastní řeči neboť slova projdou prahem pochopení. Jsou to nejvíce slova vyjadřující přání chtění a různé pocity. Jde o věty o jednom slově, které dítě doplňuje pohyby a výrazem tváře. Rychlost rozvoje záleží na mnoha činitelích. Z nichž je velmi důležité prostředí a výchova. Také pohlaví má určitý význam. Děvčátka mluví obvykle dříve a více, neboť dovedou lépe napodobovat.


Leave a Reply

diskuzní fórum   Vytvořte si vlastní diskusní fórum, poradnu nebo skupinu, ... pro vás a vaše kamarádky.