diskuzní fórum   Vytvořte si vlastní diskusní fórum, poradnu nebo skupinu, ... pro vás a vaše kamarádky.

Vítání občánků

NašeBatole.cz – pro maminky, děti a rodina | Magazín o dětech do 3 let

V době, kdy bylo našemu děťátku asi půl roku, dostali jsme od obecního úřadu kde žijeme, pozvánku k vítání občánků. Je to krásná tradice, kdy se rodiče se svými novými přírůstky sejdou na obecním úřadě s panem starostou a některými dalšími obecními zastupiteli. Je to takové slavnostní uvítání malého človíčka mezi ostatní občany obce. Společně s námi přišlo dalších 6 novopečených rodičů se svými potomky. Po úvodním přivítání následovala velice krásná a moudrá řeč samotného pana starosty, kde ve slavnostním obřadu uvítal naše dítka jako nové občánky naší krásné obce……rodiče, přeji Vám, abyste byli svým dětem vždy dobrým příkladem a našli v sobě sílu i ve chvílých těžkých jednat laskavě, citlivě a uvážlivě. Buďte svým dětem životní oporou až do jejich dospělosti. Přeji Vám aby vám byly vaše děti radostí, abyste spolu zažily hodně krásných chvilek, na které budete vzpomínat celý život. Věřím, že mnozí zůstanou žít v naší krásné obci a založí si zde svoji rodinu, a ti co tu žít nebudou, aby se rádi a často vraceli…. Vítám vás do naší obce a přeji vám i vašim rodičům hodně štěstí, zdraví a spokojenosti ve vašem životě…… 

Po tomto milém a dojemném proslovu nám zazpíval malý sbor děvčátek s paní učitelkou z místní školy za doprovodu kláves. Písničku oslavující narození děťátka. Zástupkyně pana starosty ještě přečetla slavnostní rodičovský slib a pak jsme chodili postupně se svými ratolestmi v náručí dopředu ke stolu, kde jsme se podepisovali do pamětní knihy. Miminko jsme si zatím odložili v připravené kolébce, ze které nám ho po podepsání předával pan starosta. Malý občánek obdržel jako dar od obce – obálku s tisíci korunou a pamětní knížku a maminka malou kytičku. Celé to bylo velice smysluplným a krásným zážitkem, uvítali jsme nové občánky mezi sebe a vím, že tato tradice už se bohužel nectí všude a je to veliká škoda. A nejen, že zbyly pěkné vzpomínky, ale máme i fotky a dokonce videozáznam, jelikož při celé akci byl přítomen známý pan fotograf. Kdykoliv si DVD nosič pustím, dojmě mě to. A co teprve, až se na to podívá sám můj syn za 20 let. Ne nebude to pro něj krásná živá vzpomínka? Já takovou na svoje batolecí léta nemám. Díky dnešnímu pokroku, máme už doma kameru všichni a naše děti si tak z dětství odnesou nejen vzpomínky v paměti.

 

 


Leave a Reply

diskuzní fórum   Vytvořte si vlastní diskusní fórum, poradnu nebo skupinu, ... pro vás a vaše kamarádky.