diskuzní fórum   Vytvořte si vlastní diskusní fórum, poradnu nebo skupinu, ... pro vás a vaše kamarádky.

Víkend pro ženy

NašeBatole.cz – pro maminky, děti a rodina | Magazín o dětech do 3 let

V březnu se uskuteční víkend určený ženám-matkám, ženám na mateřské či na rodičovské dovolené – nazvaný Na víkend bezdětná. Program víkendu pro ženy je složen z aktivit zaměřených na seberozvoj a sebepoznání, relaxaci, sdílení, péči o sebe sama. Naučíte se tu techniky, které můžete praktikovat i doma a to jak samy tak i se svými dětmi. Aktivity, které si během víkendu budete moci vyzkoušet vycházejí z technik arteterapie, muzikoterapie, taneční a pohybové terapie, dramaterapie či filmové terapie.

Cena pro jednu osobu na celý víkend činí pouze 600 Kč,-

Projekt Na víkend bezdětná je podpořený grantem Nadace O2, cena je proto tak nízká.

Víkend péče o sebe sama se uskuteční v termínu od 8. do 10. března 2013 v prostředí krásné přírody Moravského krasu, blízko Adamova či Býčí skály. Ubytování je zajištěno v objektu Švýcárna (jedná se o ekologické volnočasové centrum vybudované z bývalého hutního hostince a železitých lázní).

Více informací o projektu a přihlášky najdete na www.navikendbezdetna.blogspot.cz či na Facebooku Na víkend bezdětná.

Zbývají poslední volná místa.


Leave a Reply

diskuzní fórum   Vytvořte si vlastní diskusní fórum, poradnu nebo skupinu, ... pro vás a vaše kamarádky.