diskuzní fórum   Vytvořte si vlastní diskusní fórum, poradnu nebo skupinu, ... pro vás a vaše kamarádky.

Ve školce už nepoznáte, že se po narození vešly do dlaně

NašeBatole.cz – pro maminky, děti a rodina | Magazín o dětech do 3 let

deti_z_vystavyVe školce už nepoznáte, že se po narození vešly do dlaně. Na osudy nedonošených dětí upozorňuje putovní výstava.

V České republice se každoročně narodí přibližně 115 000 dětí. Neustále však stoupá počet těch, které se narodily předčasně, tedy před 37. týdnem těhotenství. Ročně u nás přijde na svět okolo 8,5 % dětí dříve, než jsou na to fyzicky připraveny. Vysoká úroveň perinatologických center i láska rodičů připraví většinu z nich na zcela normální život.

Na problematiku dětí do dlaně upozorňuje putovní výstava v Ústavu pro péči o matku a dítě v pražském Podolí. Pořádá ji občanské sdružení Nedoklubko ve spolupráci se společností AbbVie, ÚPMD a rodiči, kteří poskytli fotografie svých dětí.

„Předčasně narozených dětí se u nás rodí méně než je evropský průměr, přesto se jejich počty každoročně zvyšují. Tyto děti vyžadují zvýšenou a dlouhodobou péči a jejich rodiče jsou vystavováni těžké životní zkoušce. Proto se snažíme na problematiku systematicky upozorňovat a rodinám s předčasně narozenými dětmi poskytovat co nejširší podporu,“ vysvětluje Lucie Žáčková, ředitelka sdružení Nedoklubko.

Cílem výstavy je zvýšit povědomí široké veřejnosti o předčasných porodech a na konkrétních příbězích předčasně narozených dětí ukázat, že si zaslouží naši péči. Amatérské fotografie zachycují malé bojovníky od prvních chvil na světě, kdy jim šlo o život, až po současnost, kdy díky špičkové péči zdravotnického personálu a lásce svých rodičů vyrostly v děti, které se nikterak neliší od svých donošených vrstevníků.

Za předčasně narozené se považují děti, které přijdou na svět před 37. týdnem těhotenství. Dolní hranicí životaschopnosti byl stanoven 24. týden těhotenství. O tyto děti se v Česku stará dvanáct specializovaných perinatologických center. Mezi přední pracoviště patří Ústav pro péči o matku a dítě v pražském Podolí. Přestože počet předčasně narozených dětí během posledních let stoupá, díky vysoké úrovni péče procento těžkých postižení klesá. I u nejrizikovější skupiny nedonošených novorozenců je dnes vysoká šance na přežití a normální vývoj,“ říká primář pediatrického oddělení porodnice v Podolí doc. Zbyněk Straňák.

Předčasně narozeným dětem hrozí řada zdravotních komplikací, protože nejsou ještě připraveny na život mimo dělohu.  Kromě podchlazení se u nich často vyskytují dechové obtíže, tzv. syndrom dechové tísně (RDS syndrom), který souvisí s nezralostí plicní tkáně, nebo apnotické pauzy, kdy dítě přestává dýchat z důvodu ne zcela vyvinutého dechového centra v mozku. Mezi další komplikace patří nízký krevní tlak, chudokrevnost, nezralost ledvin či nezralost zažívacího systému, která může vést k poruchám příjmu potravy a růstu. Nezralost centrálního nervového systému může způsobit poruchy zraku, sluchu či poškození mozku. „Drtivá většina těchto dětí, i ty s nejmenší hmotností, však dnes přežije bez celoživotního handicapu,“ doplňuje doc. Straňák.

Výstava v pražském Podolí vznikla za podpory biofarmaceutické společnosti AbbVie.  „Naším cílem je nejen přinášet inovativní řešení ve výzkumu a vývoji nových léčiv, ale zároveň velkou měrou přispívat k osvětě u řady zdravotních problémů. Proto nás těší, že jsme mohli podpořit výstavu fotografií předčasně narozených dětí, která přibližuje tuto problematiku široké veřejnosti,“ říká ředitelka komunikace společnosti AbbVie Eva Šebestová.

V lednu byla výstava k vidění v Obchodním centru Šestka, nyní se přesouvá do Ústavu pro péči o matku a dítě v pražském Podolí, kde bude přístupná široké veřejnosti od 6. února do konce března 2014. Najdete ji v prostorách rotundy ve 3. patře porodnice. Poté se přesune do dalších měst Čech
i Moravy.

O občanském sdružení Nedoklubko

Nedoklubko poskytuje již 12 let rodičům předčasně narozených dětí odborné i laické poradenství. Ve spolupráci s odborníky chce zvýšit povědomí o předčasném porodu a usiluje o zlepšení péče o předčasně narozené děti a jejich rodiny. Spolupracuje s Českou neonatologickou společností a je zakládajícím členem Evropské nadace pro péči o novorozence (EFCNI), která sdružuje rodičovské organizace z celé Evropy.

Kontakt pro další informace:

Lucie Žáčková, Nedoklubko          
Tel.: +420 608 888 778             
E-mail:  info@nedoklubko.cz
www.nedoklubko.cz


Leave a Reply

diskuzní fórum   Vytvořte si vlastní diskusní fórum, poradnu nebo skupinu, ... pro vás a vaše kamarádky.