diskuzní fórum   Vytvořte si vlastní diskusní fórum, poradnu nebo skupinu, ... pro vás a vaše kamarádky.

Plavání kojenců a batolat

NašeBatole.cz – pro maminky, děti a rodina | Magazín o dětech do 3 let

Voda je hlavní složkou stavby lidského těla, proto k ní mají od přírody děti většinou pozitivní vztah již od narození. Pod správným vedením lektora, v kurzu plavání kojenců a batolat, může být tento vztah ještě více upevněn.

Kdy začít?
Plavání kojenců a batolat je pro děti ve věku od narození do zhruba tří let věku. V této době jde především o to, aby děti získaly základní návyky při styku s vodou a zvykly si na ni. Děti v tomto věku jsou schopny se orientovat pod vodou a naučit se prvky, kterými jsou splývání, odraz a skok do vody.
Výuka plaveckých stylů by měla být zahájena až po čtvrtém roce věku dítěte. Důvodem je ta skutečnost, že k výuce musí dítě zvládnout  a rozumově pochopit nejprve koordinaci rukou a nohou. Ta je vlastně základem zvládnutí základního plaveckého stylu jako je prsa a kraul.

Proč s dětmi plavat?

Plaváním dochází k pozitivnímu ovlivnění motorického i citového vývoje dítěte. Plavání učí dítě cítit tělesný pohyb jako něco nutného a nepostradatelného. Při plavání v kurzech kojenců a batolat je v těsném kontaktu s rodičem, který s ním kurz navštěvuje. Tím se mezi nimi vytváří velice důvěrný a pevný vztah. Plaváním se u dítěte rovněž rozvíjí vůle a vytrvalost a ze zdravotního hlediska ovlivňuje srdečně cévní systém, otužování, čímž se posiluje imunita dítěte, spánek a celkový vývoj dítěte, držení těla a pomáhá odstraňovat vady spojené s pohybovým aparátem.

Jak vybrat správný kurz?

V České republice zákon bohužel nenařizuje, že provozovatel plavání kojenců a batolat musí mít k této činnosti speciální osvědčení. Při výběru kurzu si proto nechte ukázat alespoň osvědčení o absolvování kurzu pro instruktorky kojeneckého a batolecího plavání. Dobře fungující organizace by Vám měla nabídnout možnost bezplatné ukázkové lekce. Z těchto poznatků by mělo vycházet vaše rozhodnutí o návštěvě konkrétního zařízení. V současné době většina zdravotních pojišťoven poskytuje při splnění daných podmínek příspěvek na uhrazení části kurzovného plavání miminek.

Hlavním cílem plavání kojenců a batolat je zdravý a přirozený vývoj dítěte a plavání dává také rodičům a dětem obrovský prostor k vytváření vzájemného pevného pouta.


Leave a Reply

diskuzní fórum   Vytvořte si vlastní diskusní fórum, poradnu nebo skupinu, ... pro vás a vaše kamarádky.