diskuzní fórum   Vytvořte si vlastní diskusní fórum, poradnu nebo skupinu, ... pro vás a vaše kamarádky.

Otec na rodičovské dovolené

NašeBatole.cz – pro maminky, děti a rodina | Magazín o dětech do 3 let

Otec dítěte má díky novelizaci zákoníku práce také  právo o své narozené dítě pečovat a to téměř za stejných podmínek jako jeho matka. Otci musí k jeho žádosti zaměstnavatel dle ust. § 196 zák. práce poskytnout rodičovskou dovolenou, a to ode dne narození dítěte v rozsahu v jakém o ní požádá, nejdéle do tří let věku dítěte. Právo na rodičovskou dovolenou má stejně jako žena i muž, který převzal dítě do péče nahrazující péči rodičů na základě rozhodnutí příslušného orgánu, nebo dítě, jehož matka zemřela.

Kdy má otec nárok

Obecně platí, že nárok na rodičovský příspěvek, má otec, který celodenně osobně pečuje o dítě do 4 let věku. Jde-li o dítě, které je dlouhodobě zdravotně postižené  je to až do 7 let věku. Přičemž dítě mladší 3 let věku nesmí navštěvovat jesle nebo jiné předškolní zařízení po dobu delší než 5 kalendářních dnů v kalendářním měsíci. Dítě, které dovršilo 3 let věku, může pravidelně navštěvovat předškolní zařízení, ale pouze v rozsahu nepřevyšujícím 4 hodiny denně.

Možnost přivýdělku 

Otec si může zvyšovat finanční úroveň rodiny přivýdělkem  (a to bez vlivu na výplatu rodičovského příspěvku). Po dobu výkonu práce musí zajistit péči o dítě jinou zletilou osobou.

Ochranná doba v zaměstnání

Doba po níž zaměstnanec čerpá rodičovskou dovolenou ( § 53 odst. 1 písm d) z.č. 262/2006 zák. práce) je  tzv. “dobou ochrannou”. V této době nesmí zaměstnavatel dát zaměstnanci výpověď z pracovního poměru (to se netýká výpovědí daných z tzv. organizačních důvodů). Byla-li zaměstnanci na rodičovské dovolené před nástupem na tuto dovolenou dána výpověď, doběhne zbytek výpovědní doby po ukončení rodičovské dovolené. Zaměstnanec může však také prohlásit, že na doběhnutí výpovědní doby netrvá. Byla-li výpověď dána z důvodů, pro něž lze okamžitě ukončit pracovní poměr, uplyne výpovědní doba s koncem rodičovské dovolené. Se zaměstnancem na rodičovské dovolené nelze okamžitě zrušit pracovní poměr.

Ostatní právní ochrana v zaměstnání 

V případě návratu zaměstnance do zaměstnání po vyčerpání rodičovské dovolené má zaměstnavatel povinnost zařadit jej pouze podle podmínek pracovní smlouvy (v souladu se sjednaným druhem a místem výkonu práce, tedy nikoli na původní práci a pracoviště).

Přečtěte si také:

  • Pes a dítě, ano nebo nePes a dítě, ano nebo ne Před pořízením je potřeba si nejprve bedlivě ujasnit, proč psa chceme a jaké jsme schopni a ochotni poskytnout mu zázemí! Poruchy chování s následnými kolizemi v rodině mohou pramenit […]
  • Oblékáte se zdravě?Oblékáte se zdravě? I po porodu záleží na tom, aby váš oděv vyhovoval zdravotně. Nesprávná součást oděvu může v některých případech poškodit vaše zdraví. Následky se pak vlečou a ztěžují život. Každá kojící […]
  • Kniha Domov je místo, odkud tě nevyhodí… ani když vyrostešKniha Domov je místo, odkud tě nevyhodí… ani když vyrosteš Autorka, lékařka a pěstounka, na internetových diskusích známá pod jménem MACEŠKA, připravila ke druhému vydání pokračování příběhů o životě svých přijatých i biologických dětí. S velkou […]
  • Psychomotorický vývoj dítěte 06.měsícPsychomotorický vývoj dítěte 06.měsíc Do konce tohoto měsíce, by dítě mělo být schopno: držet hlavu v úrovni s jeho tělem, když jej vytáhneme do sedu říkat: "Ach, Gú" nebo podobné kombinace ... pravděpodobně bude […]
  • Salát z čínského zelí s rajčaty a kukuřicíSalát z čínského zelí s rajčaty a kukuřicí Suroviny: 1 čínské zelí, 15 cherry rajčátek, 1 konzerva sterilované kukuřice, trochu drceného kmínu, sůl, pepř, čerstvá petrželka, bazalka, majoránka, co máme doma k dispozici, 2 vařejná […]
  • Co by mělo umět dítě v batolecím věku?Co by mělo umět dítě v batolecím věku? Když se z vašeho miminka stává batole, je to období, kdy se spolu rozhodně nenudíte. Dítě se dostává do věku, který přináší téměř každodenní pokroky. Tím největším je určitě moment, kdy se […]

Leave a Reply

diskuzní fórum   Vytvořte si vlastní diskusní fórum, poradnu nebo skupinu, ... pro vás a vaše kamarádky.