diskuzní fórum   Vytvořte si vlastní diskusní fórum, poradnu nebo skupinu, ... pro vás a vaše kamarádky.

Otcovská pomoc při výchově

NašeBatole.cz – pro maminky, děti a rodina | Magazín o dětech do 3 let

Začněte brzy. Zapojte se už v době těhotenství partnerky. Mluvte o svých nadějích ve vztahu k dítěti, buďte u porodu. Od samého začátku se zapojte do péče o dítě. Je to rozhodující čas pro budování vztahu. Péče o dítě vás hormonálně “nastaví” a změní váš žebříček životních hodnot. Takže na to myslete!
Otcové, kteří se o své děti fyzicky starají, jimi jsou postupně fascinováni a naladěni na ně. Muž se může stát odborníkem na to, jak uprostřed noci uspat probuzené dítě, chodí s ním sem a tam, houpá ho v náručí, jemně mu zpívá, zkrátka dělá cokoli, co pomáhá!  Nevzdávejte se, jste-li v péči o děti nešikovný, nesmiřte se s tím, požádejte o podporu a radu svou partnerku a další zkušené přátele. A buďte hrdí na svou zdatnost. I v případě, že máte náročné zaměstnání, využívejte víkendy nebo svátky, abyste byli se svým dítětem. Jakmile mu jsou dva roky, vybídněte občas partnerku, aby na víkend někam odjela a nechala vás s batoletem samotné. Jedině tak si ověříte, že jste schopni se o něho postarat. 

Udělejte si čas

Tento požadavek je naprosto stěžejní. Dobře si to zapamatujte, že pokud v práci běžně trávíte padesát pět nebo šedesát hodin týdně, včetně služebních cest, svou roli otce nezvládnete. Vaši synové budou mít v životě potíže a bude to kvůli vám. Otcové musejí chodit domů včas, aby si se svými dětmi mohli hrát, smát se, učit je novým věcem a dovádět s nimi. Firemní život nebo malá živnost mohou být nepřáteli rodiny. Otcové často zjistí, že jedinou možností, jak to změnit, je přijmout nižší plat a trávit víc času s rodinou.

Projevujte své city

Svého syna můžete obejmout, držet kolem ramen, pošťuchovat se s ním a měřit s ním síly až do jeho dospělosti! Ale dělejte i něco poklidnějšího. Děti mají rády, když jim tiše vyprávíte příběhy nebo spolu jen sedíte, zpíváte si nebo si pouštíte hudbu. Říkejte jim, jak jsou skvělé, krásné, tvořivé a chytré. Pokud se vaši rodiče takto neprojevovali, budete se to muset zkrátka naučit.

Uvolněte atmosféru

Svých dětí si skutečně užívejte. Jste-li s nimi jen kvůli pocitu viny nebo z povinnosti, nemá to smysl. Sejměte ze svých dětí tlak, že musejí  něco dokázat, ale trvejte na tom, že se budou podílet na chodu domácnosti. Omezte jejich sportovní či jiné aktivity ve volném čase na jednu nebo dvě. Zvolněte tempo, kdy jedna činnost střídá druhou, a získaný čas raději věnujte procházkám, hrám a povídání. Při jakékoli činnosti se vyhýbejte přehnané soutěživosti přesahující hranice dobré pohody. Neustále své děti učte všemu, co znáte.

Podílejte se na výchově

Někteří dnešní otcové jsou pohodoví tátové, kteří se sami nechtějí moc zatěžovat a všechny nepříjemné záležitosti přenechávají svým partnerkám. Podílejte se na rozhodnutích, dohlížejte na domácí úkoly a na práci v domácnosti. Najděte způsob, jak vyžadovat pořádek klidně, ale rozhodně. Trvejte na úctě k druhým. Nechovejte se tak, jako byste byli jedním z dětí. Naslouchejte jim a berte ohled na jejich pocity. Se svou partnerkou probírejte obecný plán, jak budeme celkově postupovat a co je potřeba změnit? Týmové rodičovství může mezi vámi a partnerkou vytvořit další pouto.

Zdroj

Kniha –  Steve Biddulph,Výchova kluků (Portál 2006)


Leave a Reply

diskuzní fórum   Vytvořte si vlastní diskusní fórum, poradnu nebo skupinu, ... pro vás a vaše kamarádky.