diskuzní fórum   Vytvořte si vlastní diskusní fórum, poradnu nebo skupinu, ... pro vás a vaše kamarádky.

Osamělá matka a její dítě – 1.díl

NašeBatole.cz – pro maminky, děti a rodina | Magazín o dětech do 3 let

Je znakem doby, že více dětí než dříve zůstává jen se svými matkami. Statistiky ukazují jak moc je u nás nemanželských dětí, v kolika případech se rodina rozpadne, kolik je rozvodů nebo úmrtí jednoho z rodičů. Obraz, který tak dostáváme, není nijak potěšující. A to statistiky nedovedou říct, kolik rodin je pouze formálních a prakticky nefungují a výchovný vliv otce je tak nepatrný, že s ním nelze počítat. Zamysleme se proto nad některými výchovnými otázkami, které z tohoto pro děti vyplývají. O dětech vychovávaných jen matkou, slyšíme rozdílné názory. Jedni soudí, že je to vždycky špatné, druzí si myslí, že to vůbec nevadí a ti ostatní dokazují, že mnoho úspěšných ba dokonce vynikajících lidí bylo vychováno jen matkami a že je to možná výhoda. Nikdo výchovu nekazí. Mnoho žen chce mít vlastní dítě, ale rodinu založit nechtějí. Odmítají soužití s mužem. Každá výchova se svým působem podobá dobrodružné výpravě. Cíl máme kdesi v dálce před sebou a cesta která k němu vede, je plná překážek a překvapení. Dávno byl překonán názor, že výchova je pouhé formování jednoho někým druhým. Dnes víme, že to není jednostranný vztah, kde jeden pouze dává a druhý pouze přijímá, kde jeden poroučí a druhý poslouchá. Je to naopak vztah, kde oba dávají a oba jsou obdarováváni současně (to že máme dítě rádi způsobí, že každý jeho projev nějak prožíváme – jsme nadšeni, hrdi, zklamáni,…). Výchova je složitý proces, kdy každý rodič – vychovatel splňuje svůj jedinečný životní úkol. Počíná – li si při tom dobře nebo špatně ukáže teprve čas.

Je nesporné, že nejlepší předpoklady pro zdárný výchovný proces jsou zajištěny tam, kde je rodina úplná a kde vládne porozumění, důvěra a náklonnost. Taková rodina ale nemusí dobře fungovat a obtíže k nimž tam dochází, mohou výchovný proces narušit v samých základech. Úplnost rodiny tedy sama o sobě není zárukou štěstí a výchovného úspěchu. Výchova samotnou matkou nepřináší zvláštní vady či specifické vlastnosti, které bychom neviděli u jiných dětí. Pouze je taková výchova náročnější, matka je pracovně velice vytížená a nemá na dítě tolik času a to tráví více času v jeslích či školkách. Svoji přítomnost bude pak muset dítěti nějak vynahradit. Na straně druhé má osamělý rodič i jistou výhodu – dokonale jednotnou výchovu.

Zdroj: Rodiče a děti – Doc. PhDr. Zdeněk Matějíček CSc.

 

Přečtěte si také:

  • Zvládáme agresivitu u dětí?Zvládáme agresivitu u dětí? Stává se dosti často, že někteří rodiče bývají zcela rozčarováni z narůstající neschopnosti zvládnout výbuchy hněvu svého dítěte okolo třetího roku věku. Vypadá tak rozumně, dospěle, a pak […]
  • Školka pro mladší: Domky a domovŠkolka pro mladší: Domky a domov Více podobných her od Ženy007 Pondělí: Domečku, domečku, kdo v tobě přebývá? Zahrajte s dítětem pohádku: "Domečku, domečku, kdo v tobě přebývá?" Volně improvizujte s dostupnými […]
  • Jak zabránit úrazům batolat v kuchyniJak zabránit úrazům batolat v kuchyni Se vzrůstajícím počtem nehod malých batolat, uveřejněných v tisku, ba i z osobních případů ostatních maminek, které slyším okolo sebe, je pro všechny maminky varováním, aby dávaly na své […]
  • Psychický vývoj z pohledu genderové diferenciacePsychický vývoj z pohledu genderové diferenciace Genderovou roli lze chápat jako socio-kulturně vymezený komplex vlastností a rovněž projevů chování, které jsou pro jedince daného pohlaví považovány za charakteristické a zásadní. Je […]
  • Osamělá matka a její dítě – 2.dílOsamělá matka a její dítě – 2.díl Podstatná nevýhoda při výchově pouze matkou souvisí s potřebou společenského zapojení dítěte. V tom hraje velkou roli také pohlaví dítěte. Jinak bude otce postrádat chlapec, jinak děvče. […]
  • Vedeme děti k samostatnostiVedeme děti k samostatnosti Jiřince jsou tři. Ráno vstane, obuje bačkůrky a už cupitá do koupelny. Na mytí maminka jen dohlédne. Pak se sama ustrojí a po snídani se jen zapráší - a už se těší do školky. Nikoho se […]

Leave a Reply

diskuzní fórum   Vytvořte si vlastní diskusní fórum, poradnu nebo skupinu, ... pro vás a vaše kamarádky.