diskuzní fórum   Vytvořte si vlastní diskusní fórum, poradnu nebo skupinu, ... pro vás a vaše kamarádky.

Montessori pedagogika

NašeBatole.cz – pro maminky, děti a rodina | Magazín o dětech do 3 let

Montessori pedagogika je založena na spisech Marie Montessori (1870-1952), první italské doktorky medicíny. Po promoci se zaměřila na výchovu mentálně postižených dětí, vedla školu pro vzdělávání léčebných pedagogů, provozovala praxi dětské lékařky, později vedla katedru antropologie na univerzitě v Římě a otevřela Dům dětí určený pro chudé děti předškolního věku. V roce 1909 vydala knihu Metoda vědecké pedagogiky užitá ve výchově v dětských domovech, která byla v průběhu následujích let přeložena do více než 20 jazyků.

Hlavní myšlenky Montessori pedagogiky
•Dítě je tvůrcem sebe sama: na vyvíjející se dítě sice působí lidé a okolní prostředí, ale je jen na něm samotném, co, kdy a jakým způsobem ho ovlivní
•Pomoz mi, abych to dokázal sám: dítě získává svým tempem a vlastními silami znalosti a dovednosti, úlohou dospělých je mu v tom pomáhat
•Ruka je nástrojem ducha: práce rukama s věcmi je, díky spojování fyzické a psychické aktivity ,základem pro pochopení věcí, jevů, rozvoj myšlení a řeči
•Respektování senzitivních období: cílené využití individuálních období, kdy je dítě zvýšeně citlivé a připravené pro získání určitého typu znalostí a dovedností
•Svobodná volba práce: jen dítě samo rozhoduje, co, s kým a jak dlouho bude dělat
•Připravené prostředí: pracovní místo a pomůcky jsou uspořádány tak, aby si dítě mohlo samo, bez vnější pomoci, osvojovat nové poznatky
•Polarizace pozornosti: využití schopnosti dítěte soustředěně, intenzivně a dlouho vykonávat činnost, která ho zaujala
•Celostní učení: zlepšení efektivity procesu učení díky propojení fyzické a psychické aktivity


Leave a Reply

diskuzní fórum   Vytvořte si vlastní diskusní fórum, poradnu nebo skupinu, ... pro vás a vaše kamarádky.