diskuzní fórum   Vytvořte si vlastní diskusní fórum, poradnu nebo skupinu, ... pro vás a vaše kamarádky.

Mluvit se učíme hned od narození

NašeBatole.cz – pro maminky, děti a rodina | Magazín o dětech do 3 let

Ač se to nezdá, vývoj lidské řeči začíná už v období, kdy je malý člověk nazýván “nemluvnětem”. Nejprve nastává pasivní osvojování jazykových prostředků, které později přechází v jejich aktivní uvědomělé užívání.

Vývoj řeči probíhá v prvním roce života ve 4 základních etapách: Novorozenecký křik postupně neoznamuje jen hlad a bolest, nýbrž stává se i prostředkem k upoutání pozornosti. Od 6. Týdne hovoříme o broukání, které probíhá v pestré škále samohlásek a později i dvojhlásek. Žvatlání  – okolo 6. Měsíce, přináší spojování souhlásek a samohlásek ve slabiky a jejich řetězce a je již zřejmě přípravou k rozvoji řeči.

Přes “práh rozumění” však dítě navzdory všem snahám svým i svého okolí přechází teprve okolo 8-9. Měsíce. Mnoha slovům rozumí dříve než je dokáže vyslovit. Až kolem 12 měsíců přicházejí první smysluplně užívaná slova.


Leave a Reply

diskuzní fórum   Vytvořte si vlastní diskusní fórum, poradnu nebo skupinu, ... pro vás a vaše kamarádky.