diskuzní fórum   Vytvořte si vlastní diskusní fórum, poradnu nebo skupinu, ... pro vás a vaše kamarádky.

Komunikace v rodině

NašeBatole.cz – pro maminky, děti a rodina | Magazín o dětech do 3 let

Rodina je prvním sociálním prostředím, kde se dítě učí komunikačním dovednostem, které jsou nezbytné pro jeho další život ve společnosti. Mezi tyto dovednosti nepochybně patří (Smetáčková, 2005): umění naslouchat, vést dialog, dokázat se dohodnout a především zvládat vzniklé konfliktní situace tak, aby nedocházelo k nepředvídaným nedorozuměním. Každý rodič by si měl uvědomit, že učení se komunikaci je pro něj stejně prospěšné jako pro dítě a měl by z něj čerpat zkušenosti proto, aby neopakoval neustále své chyby.

Všichni členové rodinného společenství používají při komunikaci s ostatními všechny složky komunikace, a to jak verbální, neverbální, tak i komunikaci činem.  Komunikace musí být jasná a všem srozumitelná. Neverbální složka je starší jak verbální a její prvky (vztyčený prst, zvednuté obočí, pohlazení, úsměv rodiče) vyvolají v dítěti určitý pocit. Verbální a neverbální komunikace by měla souznívat ve vzájemné jednotě. Jestliže tomu tak není, vyvolává tento nesoulad u dítěte smíšené pocity. 

Při komunikaci v rodině, ale i mimo ni nesmíme zapomínat na fakt, „… že komunikujeme i tím, co děláme. Nebo neděláme“ (Smetáčková, 2005, s. 56). Jestliže rodič nepřijde bez jakéhokoliv vysvětlení na besídku, kde má jeho potomek své první životní vystoupení, vysvětluje si dítě tento jeho čin různě: nezajímá se o mě, stydí se za mě, nemá mě rád. Pokud se tomu děje opakovaně, dítě si vytvoří jakousi představu o rodiči a jeho chování v podobných situacích a rodič již velmi obtížné tuto představu může zvrátit.

V komunikaci mezi otcem a matkou by měla panovat jednota, aby nevznikl zmatek a nejasnosti ve vzájemném komunikování mezi nimi a dítětem. To jak se v rodině komunikuje, souvisí především s osobními vztahy k blízkým osobám, pocitem zodpovědnosti, snahou být spravedlivý, potěšit, pomáhat. Komunikace je ovlivněna různými emocemi a city k blízké osobě, přičemž probíhá velmi impulzivně, obvykle bez přípravy na vzniklou situaci.

V mnoha rodinách však komunikace velmi často vázne. Existují i určitá tabu, kdy se o některých vcelku normálních a pro další vývoj dítěte důležitých věcech, s ním nebo před ním, nemluví. Komunikace by měla být otevřená a pravdivá. Dítě by nemělo mít strach se zeptat i na takové věci, jako jsou např. otázky týkající se sexuality, pohlavních rozdílů, smrti atd. Jestliže nepociťuje strach se na tyto otázky zeptat, poskytuje tím rodičům určitou zpětnou vazbu o tom, že jim důvěřuje, že prostředí rodiny je pro něj místem bezpečí a jistoty.

Obecně lze říci, že v komunikaci je důležitý vzájemný čas, který sobě navzájem poskytujeme. Je žádoucí, aby komunikace měla přednost před televizí nebo počítačem, protože zůstane-li nějaká otázka nebo problém nevyjasněn, může mít negativní vliv pro další vzájemné soužití mezi rodiči a dětmi. 

Veronika Přidalová, 13.11.2011

Literatura:

SMETÁČKOVÁ, Irena, et al. Na cestě k vlastní rodině [online]. Praha : Otevřená společnost, 2005 [cit. 2011-11-13]. Dostupné z WWW: <http://www.osops.cz/download/files/rodinna-vychova/ucebnice-rodinna-vychova.pdf>. 

Přečtěte si také:

  • Říkanka MyškyŘíkanka Myšky Myšky chodí tuze tiše, mají tlapky jako z plyše. Tiše, myšky, ši, ši ši, ať vás kočky neslyší. (chodíme po špičkách - cvičení doporučované proti plochým […]
  • Crohnova nemoc a ulcerózní kolitidaCrohnova nemoc a ulcerózní kolitida Crohnova choroba je chronické zánětlivé onemocnění trávicí trubice. Onemocnění v dětské populací přibývá.Rozhodla jsem se, zařadit tuto knihu i na web pro maminky. Věřím, že se dostanene k […]
  • S batoletem na horyS batoletem na hory Chcete vzít Vaše malé batole na hory? Proč ne! Samozřejmě je potřeba velká opatrnost, aby se dítě nenachladilo, vědět jak ho obléci a podobně, ale horské prostředí je pro dítě čisté, […]
  • Které maso se ještě nemá dávatKteré maso se ještě nemá dávat Nedávejte dítěti párky, salámy, buřty. Ani uzené maso, kdyby bylo libové. Uzenina je vždy kořeněná my to necítí, ale dítěti by to vadilo. Jednak tím trpí žaludek a jednak by si na koření […]
  • Nutela z jablekNutela z jablek Toto je můj velice oblíbený recept na nutelu z jablek. Jednak proto, že tak využiji úrodu jablek ze zahrádky, ale hlavně a především proto, že synovi nabídnu zdravé mlsání a vím, co jsem […]
  • Jídelníček kojenců a malých dětíJídelníček kojenců a malých dětí Kniha, podle které lze opravdu zdravě vařit pro nejmenší děti! Zkušený pediatr a autor řady publikací o péči o malé děti poskytuje důležitá, a především praktická doporučení pro přípravu […]

Leave a Reply

diskuzní fórum   Vytvořte si vlastní diskusní fórum, poradnu nebo skupinu, ... pro vás a vaše kamarádky.