diskuzní fórum   Vytvořte si vlastní diskusní fórum, poradnu nebo skupinu, ... pro vás a vaše kamarádky.

Komunikace v rodině

NašeBatole.cz – pro maminky, děti a rodina | Magazín o dětech do 3 let

Rodina je prvním sociálním prostředím, kde se dítě učí komunikačním dovednostem, které jsou nezbytné pro jeho další život ve společnosti. Mezi tyto dovednosti nepochybně patří (Smetáčková, 2005): umění naslouchat, vést dialog, dokázat se dohodnout a především zvládat vzniklé konfliktní situace tak, aby nedocházelo k nepředvídaným nedorozuměním. Každý rodič by si měl uvědomit, že učení se komunikaci je pro něj stejně prospěšné jako pro dítě a měl by z něj čerpat zkušenosti proto, aby neopakoval neustále své chyby.

Všichni členové rodinného společenství používají při komunikaci s ostatními všechny složky komunikace, a to jak verbální, neverbální, tak i komunikaci činem.  Komunikace musí být jasná a všem srozumitelná. Neverbální složka je starší jak verbální a její prvky (vztyčený prst, zvednuté obočí, pohlazení, úsměv rodiče) vyvolají v dítěti určitý pocit. Verbální a neverbální komunikace by měla souznívat ve vzájemné jednotě. Jestliže tomu tak není, vyvolává tento nesoulad u dítěte smíšené pocity. 

Při komunikaci v rodině, ale i mimo ni nesmíme zapomínat na fakt, „… že komunikujeme i tím, co děláme. Nebo neděláme“ (Smetáčková, 2005, s. 56). Jestliže rodič nepřijde bez jakéhokoliv vysvětlení na besídku, kde má jeho potomek své první životní vystoupení, vysvětluje si dítě tento jeho čin různě: nezajímá se o mě, stydí se za mě, nemá mě rád. Pokud se tomu děje opakovaně, dítě si vytvoří jakousi představu o rodiči a jeho chování v podobných situacích a rodič již velmi obtížné tuto představu může zvrátit.

V komunikaci mezi otcem a matkou by měla panovat jednota, aby nevznikl zmatek a nejasnosti ve vzájemném komunikování mezi nimi a dítětem. To jak se v rodině komunikuje, souvisí především s osobními vztahy k blízkým osobám, pocitem zodpovědnosti, snahou být spravedlivý, potěšit, pomáhat. Komunikace je ovlivněna různými emocemi a city k blízké osobě, přičemž probíhá velmi impulzivně, obvykle bez přípravy na vzniklou situaci.

V mnoha rodinách však komunikace velmi často vázne. Existují i určitá tabu, kdy se o některých vcelku normálních a pro další vývoj dítěte důležitých věcech, s ním nebo před ním, nemluví. Komunikace by měla být otevřená a pravdivá. Dítě by nemělo mít strach se zeptat i na takové věci, jako jsou např. otázky týkající se sexuality, pohlavních rozdílů, smrti atd. Jestliže nepociťuje strach se na tyto otázky zeptat, poskytuje tím rodičům určitou zpětnou vazbu o tom, že jim důvěřuje, že prostředí rodiny je pro něj místem bezpečí a jistoty.

Obecně lze říci, že v komunikaci je důležitý vzájemný čas, který sobě navzájem poskytujeme. Je žádoucí, aby komunikace měla přednost před televizí nebo počítačem, protože zůstane-li nějaká otázka nebo problém nevyjasněn, může mít negativní vliv pro další vzájemné soužití mezi rodiči a dětmi. 

Veronika Přidalová, 13.11.2011

Literatura:

SMETÁČKOVÁ, Irena, et al. Na cestě k vlastní rodině [online]. Praha : Otevřená společnost, 2005 [cit. 2011-11-13]. Dostupné z WWW: <http://www.osops.cz/download/files/rodinna-vychova/ucebnice-rodinna-vychova.pdf>. 

Přečtěte si také:

  • Čistička vzduchu pro oddělení dětské plastické chirurgieČistička vzduchu pro oddělení dětské plastické chirurgie Ve středu 23. 5. v 10.00 hodin byla Nadačním fondem Šťastný úsměv slavnostně předána primářce Oddělení dětské plastické chirurgie MUDr. Jitce Vokurkové, Ph.D. v brněnské Dětské nemocnici […]
  • Pohlavní složka výchovyPohlavní složka výchovy Není správní mluvit o samostatné pohlavní výchově. Otázka pohlavní výchovy je v podstatě otázkou kázně a rozumné životosprávy, kulturní a mravní výchovy. Všechny zdravé děti, některé […]
  • Jak bylo na veletrhu pro děti v LetňanechJak bylo na veletrhu pro děti v Letňanech Od 29. září do 2. října 2011 se konal v pražských Letňanech veletrh FOR BABIES souběžně s veletrhem FOR TOYS a MODEL HOBBY. Ve třech obrovských halách se hemžili lidé, především rodiče s […]
  • Kefírová buchtaKefírová buchta Suroviny: 2 hrnky kefíru, 1 hrnek cukru, 1,5 lžičky sody, 2 lžíce kakaa, 3 hrnky polohrubé, 1/2 hrnku oleje. Postup: Smícháme suroviny a vzniklé těsto vlijeme do vymazaného a […]
  • Myška tanečnice – říkanka Myška tanečnice – říkanka Já mám myšku tanečnici, tancovala po světnici, byla černá i bílá, každému se líbila. Když jsem přišel ze dvorečka, točila se do kolečka. Dupla tam a dupla sem mrskla fouskem pod […]
  • Praha otvírá Galerii pro děti. Žádné „Nedotýkejte se“ tam neplatíPraha otvírá Galerii pro děti. Žádné „Nedotýkejte se“ tam neplatí Velice zajímavý článek. V Praze vzniká prostor, ve kterém bude hrát hlavní roli umělecká tvorba pro děti a dětská imaginace. Nově vznikající Galerie umění pro děti bude otevřena 15. března […]

Leave a Reply

diskuzní fórum   Vytvořte si vlastní diskusní fórum, poradnu nebo skupinu, ... pro vás a vaše kamarádky.