diskuzní fórum   Vytvořte si vlastní diskusní fórum, poradnu nebo skupinu, ... pro vás a vaše kamarádky.

Kolektivní výchova

NašeBatole.cz – pro maminky, děti a rodina | Magazín o dětech do 3 let

Ústavní výchova – Je vykonávána:

1. Ve zdravotnických zařízeních – pro děti od narození do 3 let:

 • Do 1 roku kojenecké ústavy
 • Od 1 do 3 dětské domovy z. č. 20/1966 Sb. o péči o zdraví lidu

2. Školských zařízeních – pro děti starší 3 let. Pokud jde o obtížně vychovatelnou mládež, pro tu jsou určena zvláštní výchovná zařízení a to stejná, ve kterých je vykonávána ochranná výchova.
3. Ústavy sociální péče určené pro výkon ústavní a ochranné péče mentálně postižených dětí.
4. Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc.

Nařízení ústavní výchovy – Ústavní výchovu nařizuje soud jestliže je výchova dítěte vážně ohrožena nebo vážně narušena a jiná výchovná opatření nevedla k nápravě nebo jestliže z jiných závažných důvodů nemohou rodiče výchovu dítěte zabezpečit.

Zrušení ústavní výchovy – Soud ústavní výchovu zruší, pominou-li po nařízení ústavní výchovy její důvody nebo lze-li dítěti zajistit náhradní rodinnou péči.

Ochranná výchova

Ochranná výchova patří mezi výchovná opatření, která jsou ukládána podle Zákona o odpovědnosti mládeže za protiprávní činy a o soudnictví ve věcech mládeže a o změně některých zákonů 218/2003 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

Soud pro mládež může mladistvému uložit ochrannou výchovu pokud:

 1. O výchovu mladistvého není náležitě postaráno a nedostatek řádné výchovy nelze odstranit v jeho vlastní rodině nebo v rodině v níž žije.
 2. Dosavadní výchova mladistvého byla zanedbávána.
 3. Prostředí v něm mladistvý žije neposkytuje záruku jeho náležité výchovy a nepostačuje uložení výchovných opatření.

Ochranná výchova trvá dokud to vyžaduje její účel, nejdéle však do dovršení 18. roku věku mladistvého, vyžaduje-li to zájem mladistvého, může soud pro mládež ochrannou výchovu prodloužit do dovršení jeho 19 roku věku. Od výkonu ochranné výchovy soud pro mládež upustí, pominou-li pře jejím započetím důvody pro něž byla uložena.

Přečtěte si také:

 • Co dokáží vymyslet naše ratolestiCo dokáží vymyslet naše ratolesti Syn psal ve škole písemku a měl odpovědět na otázku: Co lidé dělali v pravěku? Syn přemýšlel a nakonec odpověděl: „Protože neměli elektriku ani počítače, asi se nudili. Ale mohli […]
 • 14ti měsíční syn má vyrážku na penisu. Může jít o alergickou reakci?14ti měsíční syn má vyrážku na penisu. Může jít o alergickou reakci? U chlapců v plenkách se běžně objevuje vyrážka na penisu či šourku; většinou se jedná o pouhé podráždění a maceraci v souvislosti s vlhkým prostředím. Je nepravděpodobné, že by u vašeho […]
 • I toto může potkat vaše školou povinné dětiI toto může potkat vaše školou povinné děti Pár humorných poznámek z žákovských knížek: Jezdí nosem po lavici, aby to pískalo. Když jsem vašeho syna vyvolala k tabuli, opáčil mi: ? Piš pět, svačím!? Snažil se odemknout zamčené […]
 • Aquapark Vodní ráj v JihlavěAquapark Vodní ráj v Jihlavě Aquapark Vodní ráj v Jihlavě umožňuje celoroční koupání na Vysočině. Koupat se a plavat můžete v krytých bazénech aquaparku – koupání v rekreačním bazénu se spoustou vodních atrakcí, […]
 • Chceme druhé dítě? A kdy?Chceme druhé dítě? A kdy? Na tuto otázku máme každý jiný názor. Jako ve všem i tady máme plusy i mínusy. Mít děti brzy po sobě, či nechat mezi sourozenci delší věkový odstup? Spouta žen, drtivá většina mají děti […]
 • Soutěžní foto: prázdninySoutěžní foto: prázdniny Na fotce jsou děti naší rodiny - moje dcera Ema, neteře Veronika a Viktorie a děti sestřenice žijící v Itálii - Christian a Chiara... fotka je z letošních prázdnin. Zařazeno do […]

Leave a Reply

diskuzní fórum   Vytvořte si vlastní diskusní fórum, poradnu nebo skupinu, ... pro vás a vaše kamarádky.