diskuzní fórum   Vytvořte si vlastní diskusní fórum, poradnu nebo skupinu, ... pro vás a vaše kamarádky.

Hračky podle věku dítěte

NašeBatole.cz – pro maminky, děti a rodina | Magazín o dětech do 3 let

Myslím, že nejen já se potýkám s cenou, vkusem a hlavně se sny svých dětí, které bohužel mimo nás, rodičů, ovlivňují kamarádi, spolužáci a reklamy.

Výchova dítěte je nemyslitelná bez hraček. Hračka má působit na rozvoj všech složek dětské osobnosti. Má podněcovat pohybový, smyslový, rozumový a citový vývoj dítěte. Má rozvíjet v dítěti jeho společenské postoje a napomáhat k vytváření dobrých návyků. Má probouzet a rozvíjet dětskou fantazii. Aby hračka mohla toto všechno splňovat, musí být vybírána vždy s ohledem na “vývojový věk” dítěte. To znamená, že v jednotlivých etapách vývoje dítěte musí mít hračka své specifické rysy. Dětská hra se vyvíjí v závislosti na vyspívání a výchově dítěte a od toho se odvíjejí i požadavky kladené na jednotlivé hračky. 

 • dítě do 6 měsíců – Hračka má rozvíjet všechny smysly, chrastítka, hračky které se dají kousat, cucat a mačkat. Důležitou úlohu hrají barvy.
 • dítě 6-12 měsíců – Pohyblivé hračky do kterých se dá bouchat – míčky, látkové hračky, hračky do vody a jednoduché skládačky.
 • dítě 1-1,5 roku – Skládací a vkládací hračky, hudební hračky, jednoduchá autíčka, tahací hračky.
 • dítě 1,5-2 roky – Třídící hračky podle barev a tvarů, bouchací, zatloukací hračky, oblékací a koupací pananky,…
 • dítě 2-4 roky – Stavebnice, nářadí, předměty denní potřeby, nádobíčko, ….

Co má hračka rozvíjet

 1. motoriku – hračka má dítě lákat k pohybu, k jeho jistotě a eleganci.
 2. smyslové vnímání – hračka stimuluje rozvoj sluchu, zraku a hmatu, podporuje soustředění, cit pro barvu a tvar.
 3. poznání – hračka simuluje nedostupnou skutečnost.
 4. myšlení a řeč – hračka vybízí ke komunikaci, rozvíjí fantazii i myšlení.
 5. city – hračka má vyvolávat libost barvou, zvukem, tvarem, materiálem, variabilností.
 6. vůli – dítě si svou hračku vyžaduje a brání.
 7. sociální vztahy – hračka motivuje a vybízí ke spolupráci.
 8. povahové rysy – hračka podporuje soustředění, stanovuje určitý řád či pravidla.

Jaká má hračka být

 1. výchovně hodnotná – podněcování k pozitivní činnosti
 2. přiměřená vývojové úrovni – nemusí být v souladu s věkem dítěte
 3. jednoduchá – podpora fantazie
 4. technicky bezvadná – „měla by něco vydržet„
 5. hygienicky nezávadná – omyvatelná či pratelná
 6. variabilní – možnost několika herních činností
 7. bezpečná – bez ostrých hran, vyrobena z materiálu přátelského dětem
 8. vkusná – ovlivňuje estetické cítění.

Zdroj – www.hracky.webz.cz + vlastní studijní materiál


Leave a Reply

diskuzní fórum   Vytvořte si vlastní diskusní fórum, poradnu nebo skupinu, ... pro vás a vaše kamarádky.