diskuzní fórum   Vytvořte si vlastní diskusní fórum, poradnu nebo skupinu, ... pro vás a vaše kamarádky.

Cumlání prstů

NašeBatole.cz – pro maminky, děti a rodina | Magazín o dětech do 3 let

Masturbace je chápána jako zcela normální projev lidské sexuality, a to nejenom v dospělém, ale i v dětském věku. Masturbační příznaky nikoliv zřídka začínají již v kojeneckém období (zhruba od dvou měsíců života), nicméně byly zaznamenány dokonce i u plodu.

Jedním z projevů masturbace, která v dětském věku je častěji pozorována u dívek, se stává cumlání prstů (třebaže jsou tyto projevy u dětí zcela běžné, rodiči nebývají správně rozpoznány, protože chybí přímá manipulace s genitáliemi).

Cumlání prstů představuje zcela automatickou činnost dítěte. Činnost, která u kojence prodlužuje rozkoš ze sání, slouží mu nejenom k oklamání pocitu hladu, ale zároveň jej utěšuje v okamžiku matčiny nepřítomnosti. Z tohoto vyplývá, že cumlání prstů má substituční hodnotu autoerotické (neboli sebeuspokojovací) funkce (podobně lze nahlížet také např. na kývání trupem).

Velmi mnoho rodičů se pokouší pomocí zákazů tuto činnost odstranit, důvodem se stává skutečnost, že ji od určitého věku dítěte považují za nesprávnou, později za společensky nepřípustnou. Nicméně je třeba si uvědomit, že ani kárání, domlouvání či jiné projevy zákazu dítěti v této činnosti nemohou zabránit.  Jakákoliv donucovací opatření jsou zcela marná a nemístná. Dokonce se mohou setkat s kontraproduktivním výsledkem.  Nezřídka totiž rodiče dosáhnou pouze toho, že se vnitřní potíž (např. zmíněná matčina nepřítomnost) změní v úzkostný pocit provinilosti.

Rodiče by si tyto skutečnosti měli uvědomit a nepouštět se do konfliktu s dítětem kvůli nepříliš závažným skutečnostem, za což lze cumlání prstů považovat. Pokud tato činnost ovšem neustupuje ani po sedmém roce věku (maximum výskytu sebeuspokojování je ve věku čtyř let, později po sedmém roce dochází k výraznému ústupu, a to až do období puberty), bude se s určitostí jednat o příznak emoční poruchy, která bude vyžadovat pomoc odborníka.

Literatura:

SILLAMY, Norbert. Psychologický slovník. Olomouc: Univerzita Palackého, 2001.

Přečtěte si také:

  • Psychický vývoj z pohledu genderové diferenciacePsychický vývoj z pohledu genderové diferenciace Genderovou roli lze chápat jako socio-kulturně vymezený komplex vlastností a rovněž projevů chování, které jsou pro jedince daného pohlaví považovány za charakteristické a zásadní. Je […]
  • Školka pro mladší: Domky a domovŠkolka pro mladší: Domky a domov Více podobných her od Ženy007 Pondělí: Domečku, domečku, kdo v tobě přebývá? Zahrajte s dítětem pohádku: "Domečku, domečku, kdo v tobě přebývá?" Volně improvizujte s dostupnými […]
  • Jak nejlépe vychovávatJak nejlépe vychovávat Nenechte se vyprovokovat. I když vás vaše dítě "vytočí", připomínejte si, že reakce v hněvu nepřinese žádoucí výchovný výsledek. Usilujte o to, abyste nevhodné chování dítěte nekorigovali […]
  • Hádky před dítětemHádky před dítětem Vyjasňování nesouhlasných názorů tvoří nedílnou součást života, která se nevyhýbá ani rodinnému soužití. Kolik rodičovského hádání děti snesou, nebo dokonce potřebují? A jaký styl […]
  • Batole u stoluBatole u stolu Uvedeme několik rad, jak si s batoletem užít čas jídla bez zbytečného stresu. Používejte snadno omyvatelné podložky a ubrusy. Vaše batole udělá při jídle vždy nepořádek, má to prostě "v […]
  • Jaká může být láskaJaká může být láska Své děti máme rádi. Ale láska je něco víc než jen dobrý pocit. Je to i určitá dovednost. Rodiče musí umět aktivovat v dostatečné míře něžnou i přísnou lásku, aby děti dostaly všechno, co […]

Leave a Reply

diskuzní fórum   Vytvořte si vlastní diskusní fórum, poradnu nebo skupinu, ... pro vás a vaše kamarádky.