diskuzní fórum   Vytvořte si vlastní diskusní fórum, poradnu nebo skupinu, ... pro vás a vaše kamarádky.

Blíží se konec vaší rodičovské dovolené?

NašeBatole.cz – pro maminky, děti a rodina | Magazín o dětech do 3 let

Blíží se konec vaší rodičovské dovolené a nejste si úplně jistá, co vás čeká a jaké administrativní kroky vás neminou? Ať už nastupujete do původní práce, nebo nového zaměstnání, chystáte se na další mateřskou, či roli ženy v domácnosti, připravili jsme praktický přehled, který může toto období změn usnadnit.

Standardně byste měla po skončení rodičovské dovolené nastoupit automaticky do práce, ve které jste rodičovskou dovolenou čerpala. Vždy platí, že je dobré být v průběhu rodičovské dovolené se zaměstnavatelem v kontaktu a průběžně s ním o plánech týkajících se návratu hovořit. V období, kdy se blíží její konec, je však vzájemná komunikace nezbytností a měla by usnadnit návrat jak vám, tak vašemu zaměstnavateli.

Může se však stát, že vaše cesta nebude úplně standardní. Pak se vás může týkat některý z následujících scénářů.

K zaměstnavateli nemůžete nastoupit v plánovaném termínu

Návrat do práce plánujete, zaměstnavatel na váš čeká, ale vaše dítko patří mezi ty, které jsou na jednom z dlouhých seznamů mateřskou školou odmítnutých dětí, soukromá školka nepřichází v úvahu, firemní je jen sen a o práci z domova zaměstnavatel slyšet nechce? Co pak?

Asi nejlepší možností je situaci zaměstnavateli vysvětlit a požádat o neplacené volno. Nespornou výhodou především je, že zůstáváte v pracovním poměru, zaměstnavatel za vás také dále odvádí povinné pojištění. S neplaceným volnem ale samozřejmě nemusí souhlasit. Pak vám nezbývá, než požádat o rozvázání pracovního poměru. Logika věci chce, že se nestanete “nezaměstnanou” a nebudete se registrovat na úřadu práce – vždyť práci nehledáte. To vás zřejmě čeká “až” v okamžiku, kdy se vám dítě do předškolní péče podaří umístit.
Nezapomeňte však, že musíte ošetřit povinné platby pojistného. Sociální pojištění se vás jako osoby bez příjmů netýká, zdravotní pojištění však platit musíte. Tedy, musíte se postarat o to, aby za vás v jeho platbě pokračoval stát. Znamená to, že se musíte spojit se svou zdravotní pojišťovnou a zaregistrovat se jako “osoba celodenně, osobně a řádně pečující alespoň o jedno dítě do 7 let věku nebo nejméně o dvě děti do 15 let věku”.

Chcete-li si v této situaci přivydělat, pak můžete. Za příjmy ze zaměstnání se pro účely veřejného zdravotního pojištění nepovažuje dohoda o pracovní činnosti s výdělkem pod 2 500 Kč měsíčně, případně dohoda o provedení práce s příjmem nepřevyšujícím 10 000 Kč měsíčně. Je ovšem třeba pamatovat na některé limity těchto možností přivýdělku – např. na dohodu o provedení práce je možné odpracovat u jednoho zaměstnavatele maximálně 300 hodin za jeden kalendářní rok.

K zaměstnavateli nastoupit nemůžete – dostala jste výpověď

Důležitou informací zde je, že v době, kdy je zaměstnankyně těhotná, čerpá mateřskou nebo rodičovskou dovolenou, platí (až na výjimky) zákaz výpovědi, a to včetně oblíbeného “organizačního” důvodu. Výpověď může ale zaměstnankyně např. dostat, ruší-li se nebo přemísťuje-li se zaměstnavatel nebo jeho část. Jinak je zaměstnavatel povinnen zařadit ženu vracející se z rodičovské dovolené podle pracovní smlouvy (při návratu z MD má dokonce povinnost zařadit ji na původní pracovní místo a pracoviště).

Pokud se zaměstnankyně stane nadbytečnou vzhledem k rozhodnutí zaměstnavatele o změně úkolů či technického vybavení, případně z důvodu snížení stavu zaměstnanců za účelem zvýšení efektivnosti práce nebo jiných organizačních změn, zaměstnavatel může pracovní poměr vypovědět. Pak při skončení pracovního poměru přísluší zaměstnankyni odstupné. Takováto výpověď ale může nastat až po návratu z RD. V případě, že organizační změny jako důvod výpovědi neexistují (například by zaměstnavatel rád zaměstnal na stálo člověka, který za vás při RD “zaskakoval” ) a výpověď tak byla dána z neexistujících, fiktivních důvodů, lze tuto napadnout, byť by zaměstnavatel odstupné poskytl.

Budete-li následně hledat nové pracovní místo a chcete-li po dobu hledání nového místa od státu dostávat podporu v nezaměstnanosti, pak prvním krokem, který musíte učinit, je registrace na Úřadu práce v místě trvalého bydliště. Nárok na podporu v nezaměstnanosti máte v případě, že jste byla v posledních třech letech alespoň dvanáct měsíců důchodově pojištěna. Tato podmínka je za dobu, kdy osobně pečujete o dítě ve věku do 4 let, považována za splněnou. Je-li vám méně než 50 let, bude vám podpora v nezaměstnanosti vyplácena po dobu pěti měsíců. Úřad práce za vás odvádí i zákonné pojistné. Pokud se při hledání nového pracovního místa nechcete na Úřadu práce registrovat, pak platí totéž, co bylo uvedeno v předchozím scénáři – myslete na povinné pojistné. Nechcete-li si zdravotní pojištění muset platit jako samoplátce, zaevidujte se u zdravotní pojišťovny jako osoba pečující.

Jste opět těhotná

Jestliže jste otěhotněla před ukončením rodičovské dovolené, a jste stále zaměstnankyní, měla byste svému zaměstnavateli písemně oznámit, že jste znovu těhotná. Jestliže má porod nastat až po plánovaném nástupu do práce, nic vám nebrání vrátit se (v plánovaném termínu) do zaměstnání a setrvat tam do doby odchodu na mateřskou dovolenou. Ani v případě, že nastoupíte na pár měsíců třeba na zkrácený úvazek (a tedy za méně peněz), nebudete bita. Peněžitá pomoc v mateřství (PPM) se bude vypočítávat z platu před nástupem na předchozí mateřskou dovolenou (pokud na následnou nastoupíte před čtvrtými narozeninami předchozího dítěte). Jestliže v okamžiku odchodu na novou MD stále pobíráte rodičovský příspěvek, pak musíte nahlásit na úřadu práce, že nastupujete opět na mateřskou dovolenou. Vyplácení rodičovského příspěvku vám bude pozastaveno a až vám bude PPM končit, znovu obnoveno. Musíte si o něj však opět zažádat. Povinné pojistné za vás bude dál automaticky platit stát. Pro vaši novou rodičovskou dovolenou doporučujeme dobře zvolit délku.

Již během rodičovské dovolené jste zahájila práci jinde

Dalším možným scénářem je, že jste během vaší RD začala pracovat pro jiného zaměstnavatele. (To, že se nejedná o situaci výjimečnou, dokládají vaše četné dotazy.) Přesto se od vás očekává, že se po skončení RD na své místo vrátíte. I v tomto případě je pro vás komunikace s původním zaměstnavatelem klíčová. Pokud se k němu vracet nechcete a nehodláte, pak budete muset rozvázat pracovní poměr, a to buď výpovědí z vaší strany či vzájemnou dohodou. Jestliže se však plánujete rozloučit s firmou, se kterou jste spolupracovala v průběhu RD, pak je opět dobré s původním zaměstnavatelem dobře prodiskutovat váš nástup a budoucí pracovní místo, které, připomínáme, nemusí odpovídat tomu, které jste před rodičovstvím opouštěla. Vyhnete se tak nepříjemným překvapením.

Ať už vás po skončení vaší rodičovské dovolené čeká jakýkoliv z těchto či jiných scénářů, přejeme vám mnoho úspěchů!

Převzato z kariérního portálu mamavpraci.cz http://www.mamavpraci.cz


Leave a Reply

diskuzní fórum   Vytvořte si vlastní diskusní fórum, poradnu nebo skupinu, ... pro vás a vaše kamarádky.