diskuzní fórum   Vytvořte si vlastní diskusní fórum, poradnu nebo skupinu, ... pro vás a vaše kamarádky.

Adopce (osvojení)

NašeBatole.cz – pro maminky, děti a rodina | Magazín o dětech do 3 let

Děti, které jsou bez rodiny nebo nemohou být z různých příčin vychovávané v rodině, kde se narodily, mohou být adoptováni neboli osvojeni. Jsou zase manželé, kteří dítě mít nemohou a přesto chtějí, je toto v dnešní době  jedno z řešení.Adopce má pozitivní vliv na psychický vývoj dítěte a dítě je spokojenější, než kdyby mělo být umístěno v ústavní péči.

Umístění dětí do náhradní rodinné péče je možné u nás od roku 1963, kdy byl vydán zákon o rodině. Dle zákona č.94/1963 Sb. za každé dítě odpovídá jeho zákonný zástupce, kterým je zpravidla rodič, nemá-li však dítě alespoň jednoho rodiče, ustanoví soud dítěti opatrovníka. 

Manželé si mohou adoptovat  nezletilé dítě, které je tzv. právně volné (tj. že praví rodiče dají s osvojením souhlas, případně jsou zbaveni rodičovské zodpovědnosti nebo byl soudem stanoven nezájem rodičů o dítě). Osvojitelé mají stejná práva a povinnosti vůči dítěti jako rodiče, proto se stávají zákonnými zástupci  dítěte a mají k němu rodičovskou zodpovědnost. Stejně tak vzniká právní vztah mezi dítětem a příbuznými osvojitelů se všemi vzájemnými právy a povinnostmi příbuzných osob. Osvojením zanikají vzájemná práva a povinnosti mezi dítětem a původní rodinou. Osvojené dítě získává příjmení osvojitelů. O osvojení rozhoduje soud na návrh osob, které si chtějí dítě osvojit.

Před rozhodnutím soudu o osvojení dítěte musí budoucí osvojitelé vychovávat dítě nejméně 3 měsíce na své náklady (tzv. předadopční péče).

Přečtěte si také:

  • Nová sKarta bude přátelštější k maminkámNová sKarta bude přátelštější k maminkám Novela zákonů o zaměstnanosti a sociálně-právní ochraně dětí umožní do doby vydání sKarty - stejně jako u ostatních dávek - vyplácet podpory v nezaměstnanosti a dávky pěstounské péče […]
  • Jak je to s přivýdělkem na mateřské?Jak je to s přivýdělkem na mateřské? Obecně používaný pojem mateřská zahrnuje dvě období - mateřskou dovolenou a rodičovskou dovolenou. Na mateřskou dovolenou nastupuje žena šest až osm týdnů před plánovaným termínem porodu a […]
  • Určení otcovstvíUrčení otcovství Určení rodičovství obecně je v zákoně č. 94/1963 Sb. o rodině věnována hlava třetí. Zatímco určení mateřství upravuje jediný paragraf 50 (ovšem i při určení mateřství mohou a vznikají […]
  • Práva rodičůPráva rodičů Co to jsou vlastně práva rodičů? Je to svým způsobem naplnění rodičovské potřeby - být s dítětem, vychovávat je, dát mu jméno, zastupovat je před veřejností a příslušnými institucemi, […]
  • Kolektivní výchovaKolektivní výchova Ústavní výchova - Je vykonávána: 1. Ve zdravotnických zařízeních - pro děti od narození do 3 let: Do 1 roku kojenecké ústavy Od 1 do 3 dětské domovy z. č. 20/1966 Sb. o péči o […]
  • Rizikové těhotenství a vycházkyRizikové těhotenství a vycházky O rizikovém těhotenství, stejně jako o povolení vycházek nebo o změnách  jejich rozsahu a doby rozhoduje ošetřující lékař. Režim může být lékařem změněn v souladu se změnou zdravotního […]

Leave a Reply

diskuzní fórum   Vytvořte si vlastní diskusní fórum, poradnu nebo skupinu, ... pro vás a vaše kamarádky.